17.10. Onneksi olkoon: Saana, Saini | Palaute
Malmin seurakunta

Kenestä kirkkoherra Koillis-Helsinkiin? Tutustu tulevaan kirkkoherraan, katso nyt videot

Malmin seurakunta

22.09.2021, 19:18 /  päivitetty 09.10.2021, 05:50
Malmin seurakunnan kirkkoherra valitaan marraskuussa. Nyt voit katsoa hakijoiden esittelyvideot ja kirjalliset esittelyt täältä. Seurakuntaneuvosto päättää jatkoon valitut tiistaina 12.10. Vaalipaneeli pidetään Malmin kirkossa keskiviikkona 27.10. klo 18.
Malmin khravaali hakijoita

Esittely- ja hartausvideo

 • Videon esittelyosion kuvauspaikkana toimi hakijan valitsema tärkeä paikka Malmin seurakunnan alueella.
 • Hartauden Raamatun tekstin sai valita haluamastaan kohdasta.
 • Videot tuotettiin Malmin seurakunnan toimesta.


Esittelyteksti

Pyysimme kirkkoherran virkaa hakeneita kertomaan lyhyesti itsestään ja vastaamaan kolmeen kysymykseen:

 1. Mitä erityistä annettavaa juuri sinulla on Malmin seurakunnalle ja miksi?
 2. Kuka on esikuvasi? Mitä otat häneltä ohjenuoraksesi Malmin seurakunnan johtamisessa?
 3. ”Älä pelkää" on Malmin seurakunnan motto. Kenen erityisesti tulisi kuulla tämä viesti?

Tuomas Hynynen

Malmin khravaali hakija Tuomas Hynynen

Olen 43-vuotias pappi ja teologian tohtori. Olen työskennellyt Lopen kirkkoherrana vuodesta 2007, ja tätä ennen pappina Helsingin Taivallahdessa ja Munkkiniemessä. Teologiaa olen opiskellut Helsingin lisäksi Cambridgen yliopistossa.

1. Minulla on noin 14 vuoden kokemus seurakunnan johtamisesta ja kehittämisestä. Seurakuntalaisille johtamiseni näkyy tutun ja totutun toiminnan turvallisena ja laadukkaana jatkumisena, uusina kokeiluina ja papin läsnäolona sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Seurakunta tarjoaa johdollani seurakuntalaisille sekä mahdollisuuksia monenlaiseen vastuunkantamiseen, että tilaisuuksia, joihin saa tulla ”valmiiseen pöytään” rentoutumaan ja olemaan Jumalan hoidettavana.Malmin seurakunnan toiminta vaikuttaa monipuoliselta, innovatiiviselta ja hyvin järjestetyltä. Tarjoan mielelläni omaa osaamistani tämän hyvän toiminnan ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

2. Yksi kokenut kouluttaja totesi aikanaan johtamiskoulutuksessa, että ”työyhteisö elää lain alla, seurakunta armon alla.”

Kirkkoherran yksi tärkeimpiä tehtäviä on työyhteisön johtaminen. Työyhteisön toimintaa ohjaavat lait, strategiat, toimintasuunnitelmat, säännöt ja rakenteet. Rakenteita ei ylläpidetä rakenteiden vuoksi, vaan siksi, että ne mahdollistavat seurakuntalaisten palvelemisen, läsnäolon, turvallisen tilan ja työn ilon. Ilman toimivia rakenteita työyhteisö käpertyy helposti sisäänpäin pohtimaan omia kipupisteitään.

Seurakunta ei elä lain vaan armon alla. Kirkkoherran tehtävä on muistuttaa, että Jumala rakastaa meitä jokaista juuri sellaisina kuin olemme. Jokainen on tervetullut mukaan syntisten pöytään.

3. Kaikkien. Jokaisella meillä on omat pelkomme, kipeät kohtamme ja arpemme. Jokaisella on hetkiä, jolloin tarvitsee rohkaisua, ja hetkiä, jolloin on meidän vuoromme enkelinä auttaa ja rohkaista toisia. Aina on toivoa, tuntuu oma elämäntilanne kuinka pelottavalta ja toivottomalta tahansa.

Lisätietoja minusta löydät kotisivultani www.hynynen.net

Laura Mäntylä

Malmin khravaali hakija Laura Mäntylä

Viimeiset 11 vuotta olen ollut Helsingin yliopistolaisten pappi erityisesti Viikin ja Kumpulan kampuksilla. Olen myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi. Olen palvellut seurakuntapappina Korsossa, Pakilassa ja Joroisissa. Kansainvälinen ekumeeninen yhteisö ja Helsingin NMKY ovat ”kristillinen kasvattajaseurani”.

1. Arvioin, että minulla olisi erinomaiset edellytykset toimia Malmin seurakunnan kirkkoherrana, hyödyntää kokemustani ja vahvuuksieni avulla oppia uutta. Seurakuntamme tarvitsee kirkkoherran, joka on ihmismielen osaaja ja hengellinen johtaja, joka arvostaa ja kunnioittaa talouden realiteetteja sekä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Erityisosaamista minulla on vapaaehtoisten johtamisessa, yhteisöjen rakentamisessa, arjen yhteisöihin menemisessä ja katsomusdialogissa. Minulla on kokemusta järjestötoiminnasta, politiikasta, ammattiyhdistystoiminnasta, julkisuudesta ja somesta. Verkostoni ovat laajat. Olen ollut puheenjohtajana eri yhteisöissä ja johtanut toimintaa. Kirkkoherrana voisin palvella seurakuntaamme aidosti, osallistavasti ja oikeudenmukaisesti.

2. Esikuvani on Irja Askola. Piispana hän asettui ihmisten rinnalle ja puhui tavallisten ihmisten kieltä. Hän innosti, kannusti, rohkaisi, motivoi ja houkutteli. Hän ymmärsi erilaisia ihmisiä ja hyödynsi ekumeenista kokemustaan. Hänen toimintansa oli johdonmukaista, monipuolisesta analyysistä ja selkeästä strategiasta nousevaa. Haastavissakin tilanteissa kovien paineiden alaisena hän säilytti toimintakykynsä.

3. Jokaisen pitäisi saada kokea olevansa turvassa. Syvimmän turvan voi antaa Jumala. Seurakunnassa olemme elävä todistus Jumalasta. Sanojemme ja tekojemme tulisi aina olla lähimmäisillemme viesti siitä, ettei heidän tarvitse pelätä meidän seurassamme. Erityisesti toivoisin nuorten aikuisten ja heidän kauttaan seuraavan sukupolven saavan kuulla syvällä sisimmässään viestin: ”Älä pelkää.” Heillä on ilmastonmuutoksen keskellä kova huoli tulevaisuudesta. Toivoisin heille sitä rauhaa, jonka vain Pyhä Henki voi antaa – ja seurakunnalle tekoja paremman maailman puolesta.

Elina Perttilä

Malmin khravaali hakija Elina Perttilä

Olen 46-vuotias pappi, koulutukseltani teologian tohtori. Olen toiminut Malmilla vuodesta 2013, ensin seurakuntapappina ja nykyään hallintopappina sekä eteläisen alueen johtavana pappina. Työni on johtamista, hallintoa ja jumalanpalveluksia. Minulla on kokemusta myös raamatuntutkijan ja kouluttajan työstä. Olen utelias oppimaan uutta, nautin kehittämisestä ja erilaisista haasteista.

1. Tunnen seurakunnan ja seurakuntayhtymän tämän hetkisen tilanteen erittäin hyvin. Olen koko työurani tehnyt töitä Helsingissä, ja tämä on minulle tuttu ympäristö. Minulla on valmiita verkostoja ja monet seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt ovat tuttuja. Tunnen työntekijät ja luotan heihin.

Tutkijan koulutus on opettanut minua perehtymään asioihin syvällisesti ja eri näkökulmista, kysymään oleellisia kysymyksiä sekä etsimään tietoa monesta suunnasta.Työotteeni on innostunut ja toisia innostava, ja olen rohkeasti eteenpäin katsova.

Minulla on syvällistä teologista osaamista sekä ajattelun että toiminnan tasolla. Osaamiseni on kertynyt sekä opiskelemalla että tekemällä ruohonjuuritason seurakuntatyötä, minkä ansiosta minulla on hyvät valmiudet erilaisten kysymysten hahmottamiseen ja ratkaisujen etsimiseen. Minulla on kiinnostusta paneutua hallintoon ja rakenteisiin sekä kehittää niitä mahdollisimman hyvin seurakuntalaisia palveleviksi.

Kirkkoherran tehtävässä korostuvat asiaosaamisen lisäksi persoonan piirteet. Omia vahvuuksiani ovat rehellisyys, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja optimistinen perusasennoituminen elämään. Minulla on hyvä itsetuntemus ja pystyn tarkastelemaan myös omaa toimintaani kriittisesti.

Minun antini seurakunnalle on kokonaisuus, joka muodostuu koulutuksesta, monipuolisesta työkokemuksesta, toimintaympäristön tuntemisesta, syvällisestä teologisesta osaamisesta, johtamisosaamisesta, persoonasta ja vaativaan tehtävään sopivasta elämäntilanteesta.

2. Esikuvani on isäni. Hän on suoraselkäisin ja oikeudenmukaisin henkilö, jonka tunnen. Ohjenuorani on ollut ja on jatkossakin kaikenlaisten asioiden rehti hoitaminen aina toista ihmistä kunnioittaen.

3.Minusta viesti olisi erityisen tärkeä jokaiselle, joka pelkää huomista ja tulevaisuutta. Riippumatta siitä mitä ja miksi pelkää, kuulen tässä viestissä toivoa ja luottamusta Jumalan hyvyyteen. Omassa mielessäni liitän tähän viestiin usein sen tutun ajatuksen, että rakkaus karkottaa pelon.

Anni Punkka

Malmin khravaali hakija Anni Punkka

Olen Anni Punkka, johtava aluepappi. Olen työskennellyt seurakuntamme erilaisissa tehtävissä pian 20 vuotta. Viimeiset neljä vuotta olen johtanut toimintaa seurakunnan keskisellä alueella. Minua innostaa ajatus siitä, että kristinuskossa ja seurakunnan elämässä on jatkuvasti uutta löydettävää.

1. Minulla on vankka kokemus Malmin seurakunnasta ja ymmärrys sen tilanteesta ja haasteista. Tiedostan hyvin monenlaisten muutosten välttämättömyyden ja mutkikkuuden. Minulla on monipuolista osaamista johtamistyön eri puolista sekä seurakunnan johtamisessa tarvittavaa näkemyksellisyyttä.

Kirkon tulee olla kaikkien kirkko, yhdenvertaisesti ja kaikkia kunnioittaen. Kirkon ovien tulee olla auki ihmisten tulla toimimaan ja olemaan. Samoista ovista työntekijöiden tulee kulkea ihmisten luo. Näen vastuullisen moninaisuuden rikkautena ja luotan yhteistyön voimaan. Teologiani on avaraa ja uuteen kurkottavaa. Minulla on vahva sisäinen motivaatio ja hyvä itsetunto; en elä tai tee töitä kehujen varassa. Tästä kaikesta on hyötyä seurakunnan johtamisessa haastavana aikana, kun täytyy tehdä kiperiäkin ratkaisuja ja etsitään uusia tapoja elää seurakuntana. Muutosten keskelle tuon pitkäjänteisyyttä ja vakautta.

2. Esikuvani on lapsi. Ei kukaan tietty lapsi vaan yhdistelmä lapsissa näkemiäni asioita. Ihailen lasten taitoa nähdä tuoreesti, yhdistellä asioita luovasti, kysyä väsymättä: ”Miksi?” Utelias suhtautuminen asioihin on oppimisen ytimessä ja oppimisvalmius on yksi toimivan johtamisen edellytyksistä. On tärkeää osata pyytää apua, aidosti tarvita toisia. Lapsen kyky iloita ja ihmetellä – sitä en tahtoisi kadottaa koskaan!

3. Sanat esiintyvät Raamatussa hyvin monenlaisissa tilanteissa ja moniin tilanteisiin viesti sopii nykyäänkin. Viesti on tarkoitettu jokaiselle tarvitsevalle. Kaikkien elämässä on tilanteita, joissa oikea-aikainen rohkaisun sana voi olla kultaakin kalliimpi. Erityisesti toivoisin viestin tavoittavan ihmisen, joka kokee syystä tai toisesta olevansa umpikujassa, vailla toivoa.

Kirsi Rantala

Malmin khravaali hakija Kirsi Rantala

Olen Kirsi Rantala, Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtaja, rovasti. Olen toiminut kirkossa yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja kartuttanut vahvaa johtamiskokemusta isoissa organisaatioissa. Olen ollut luomassa uutta seurakuntaa, yhdessä elämisen mallia sekä näkyvyyttä yhteisössä. Pappina ja diakoniatyöntekijänä elämän moninaisuus on minulle tuttua.

1. Malmin seurakunta elää modernin kaupunkikulttuurin koskestuspinnalla. Tilanne on haastava. Tuon Malmin seurakunnan käyttöön vahvan johtamiskokemukseni isoista organisaatioista. Tavoitteellinen ja pitkäjänteinen johtamistapani tukee työyhteisön jäseniä ja luottamushenkilöitä tavoitteen saavuttamisessa.

Kirkon jäsenmäärän kehitys huolestuttaa; numeroiden takana ovat yksilöt, jotka rakentavat omaa hengellistä identiteettiään. Osaamiseni ja kokemukseni kirkon ruohonjuuritasolta, jossa yksilö kohdataan, on vahvuuteni työssäni seurakunnan johdossa.

Kirkkoherran tehtävä on viestiä ja luoda kuvaa seurakunnasta. Tämä viestintätehtävä on ollut minulle luontevaa ja innostavaa. Elämä kaupungissa on jatkuvaa muutosta ja siinä muutoksessa eläminen vaatii seurakunnalta tekemistä. Annan oman osaamiseni osaksi Malmin seurakunnan yhteisöä ja yhdessä tekemistä.

2. Esikuva on henkilö, jota arvostan. Tärkeää on rehellisyys ja kyky rehelliseen itsetutkiskeluun. Ihminen, joka on avoin elämälle ja joka näkee moninaisuuden, rikastaa työyhteisöään.Esikuvani on työllään ja johtajuudellaan osoittanut, mitä merkitsee sitoutuminen kirkon perussanomaan ja rohkeus olla sille uskollinen ja viedä sitä eteenpäin. Esikuvallista on ollut halu kuunnella ja antautua vuorovaikutukseen monenlaisen ja ristiriitaisenkin kanssa.

Minulle tärkeä ohje on esikuvani piispa emerita Irja Askolan toteamus: ”Kristinusko on tekemistä, ei istumista”.

3. Kenen tahansa kohdalla elämä voi olla täysin kohtuutonta ja epäreilua. Seisomme kuin pimeyden edessä. Hetkessä, jossa pelkäämme, ettei Jumalaa olekaan olemassa ja että joudumme kohtaamaan yksin kohtuutonta ja väärää. Seurakunnan tehtävä on julistaa ja toteuttaa evankeliumia, antaa toivoa toivonsa menettäneelle. Katse, kuulluksi tuleminen, pieni hetki, yksikin kohtaaminen voi olla turvallisuuden ja toivon viesti, että Jumala on olemassa ja me seurakuntana kuljemme sinun vierelläsi ja kanssasi. Meidän jokaisen tulisi saada kuulla tämä viesti ”Älä pelkää”.

Jaani Vilkkilä

Malmin khravaali hakija Jaani Vilkkilä

Tällä hetkellä toimin poliisipastorina Helsingin poliisilaitoksella. Aikaisemmin olen työskennellyt kolmessa eri paikallisseurakunnassa, kirkon oppilaitostyössä kahdella kampuksella sekä kriisinhallintajoukon pappina. Nykyiseen työhöni kuuluu lähiesimiehenä toimiminen yhdelle sairaalasielunhoidon tiimille.

1.Minulla on annettavana laaja kokemus kirkon työstä eri seurakunnissa, yhtymissä sekä erityistyömuodoissa. Työhistoriani aikana olen työskennellyt kahdessa eri lähiöseurakunnassa yhteensä 16 vuoden ajan. Lisäksi olen toiminut oppilaitos-, sotilas- ja poliisipappina.

Tarjoan Malmin seurakunnan käyttöön myös osaamistani: neuvottelu- ja johtamistaitoa, kykyä viedä asioita läpi sekä taitoa hahmottaa kokonaisuuksia.Lisäksi minulla on annettavana helposti lähestyttävä persoona, joka tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

2. En ole halunnut ottaa ketään esikuvakseni. Olen kuitenkin löytänyt johtoajatuksen, joka kantaa mielestäni pitkälle työyhteisöissä ja kaikessa johtamisessa: ”luottamus on tunne, joka ilmenee ihmisissä silloin, kun vastuullisuus on läsnä.” Tätä olen toteuttanut työssäni tähän asti, ja aion vastakin. Kiitos ajatuksen muotoilusta kuuluu Petri Rajaniemelle.

3. Tämän viestin kuuluttamisessa Raamattu antaa hyvät suuntaviivat. Siellä kerrotaan, miten älä pelkää -viesti saapui säikähtäneiden, syrjittyjen, halveksittujen ja tuomittujen luokse. Myös Malmin seurakunnan tulee viedä viesti samojen ihmisryhmien luokse. Keitä he sitten ovat? Sen selville saamiseksi täytyy mennä ihmisten keskuuteen ja kuunnella heitä.

Timo Waris

Malmin khravaali hakija Timo Waris

Kokemäen vs. kirkkoherra, Deep Lead -valmentaja, kenttärovasti-evp. Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuutettu (2019–2022) ja kirkkoneuvoston jäsen (2021–2022), Kasvatuksen johtokunnan jäsen (2019–2021) ja puheenjohtaja (2021–2022).

1. Koen, että olen hyvät vuorovaikutustaidot omaava kirkkoherra, joka nauttii viedä asioita eteenpäin – en pelkää astua isoihin saappaisiin. Katson, että Malmin seurakunta tarvitsee kirkkoherraa, jolla on näkevät silmät, kuulevat korvat ja tunteva sydän. Tämän yhteisön paimeneksi haluan itseni ja osaamiseni antaa.

Erityisesti kokemukseni Deep Lead -valmentajana (esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen päävalmentaja Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksessa) ja psykososiaalisen tukitoiminnan johtajana antaa minulle hyvät edellytykset vuorovaikutukselliseen työyhteisön johtamiseen.

2. Eversti (evp) Vesa Nissinen (KT), joka on kehittänyt Syväjohtamisen. Malli on koonnos hyväksi havaituista johtamisperiaatteista. Se korostaa ihmisten eikä asioiden johtamista. Mallin kantavana ajatuksena on myös johtajan elinikäinen kasvaminen ja kehittyminen johtajana.

Syväjohtamisessa keskitytään yksilön luonnollisiin voimavaroihin johtaa. Viitekehys käsittää johtajan valmiuden johtaa alaisiaan, itse johtamiskäyttäytymisen ja käytöksen aikaansaaman vaikutuksen. Haluan tuoda Malmin seurakunnan johtamiseen ILOA:

 • Innostu ja innosta, I
 • Luottamuksen osoittaminen, L
 • Oppimisen tukeminen, O
 • Arvostuksen antaminen, A

3. Korona-aika on aiheuttanut monenlaista henkistä kuormaa seurakuntalaisille ja aivan konkreettista puutetta. Eritysti tämä viesti kuuluu meille seurakunnan keskellä eläville malmilaisille. Jeesuksen sanat: ”Älä pelkää”, kutsuvat meitä yhteiseen työhön viemään auttavat kädet ja kuulevat korvat kaikkien malmilaisten keskelle. Hyvinvoivat työntekijät, luottamushenkilöt ja aktiiviseurakuntalaiset voivat olla majakkana kaikille malmilaisille ja tuoda Valoa erityisesti puutteessa elävien elämään.

Lue lisää Malmin seurakunnan kirkkoherran vaalista täältä