22.09. Onneksi olkoon: Mauri | Palaute
Malmin seurakunta

Uusi lähetystyön nimikkosopimus Senegaliin

Malmin seurakunta

30.08.2016, 21:18

Malmin seurakunta on solminut uuden lähetystyötä koskevan nimikkosopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimuksen kohteena on Senegalin luterilaisen kirkon hengellinen työ ja siellä kulloinkin vaihtuvat työntekijät, nyt Anni ja Heikki Takko.

Seurakuntaneuvosto päätti asiasta kokouksessa 30.8. Sopimus koskee Malmin ja Pukinmäen piirejä.

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Anni Takon tehtävänä on toimia Läntisen Afrikan (Senegal ja Mauritania) alueellisena kirkollisen työn koordinaattorina. Agronomi Heikki Takon työnkuva on selkiytymässä.

Senegalin luterilainen kirkko on köyhä, etupäässä maaseutuväestöstä koostuva pieni, lähetystilanteessa elävä vähemmistökirkko, joka elää islamilaisen kulttuurin keskellä. Se pyrkii vahvistamaan kristillisyyden leviämistä niin evankelioimistyön kuin teologisen koulutuksen kautta. Haasteet hengellisen työn kehittämiseksi ovat suuret johtuen sekä työntekijä- että taloudellisten resurssien pienuudesta. Kirkko tekee kuitenkin omassa ympäristössään laaja-alaista ja sitkeää työtä niin maaseudulla kuin pääkaupungissa Dakarissa.

Senegalin väestöstä 95% on muslimeja ja 5% kristittyjä, joista suurin osa katolisia.
Afrikan läntisimmässä valtiossa on noin 14 miljoonaa asukasta.

Malmilla on tuettu Senegalin luterilaista kirkkoa ja siellä tehtävää lähetystyötä pitkäjänteisesti. Seurakunta tuki edellisen nimikkolähetin, kielenkääntäjä Katriina Mäkelän työtä Senegalissa yli 30 vuoden ajan. Mäkelä jäi eläkkeelle Suomen Lähetysseuran työstä viime keväänä.

Malmin seurakunnassa on myös toinen Senegalia koskeva nimikkosopimus. Seurakunnan nuorisotyö on vuodesta 2012 tukenut Suomen Lähetysseuran kautta Senegalin luterilaisen kirkon koulutyön hanketta ja sitä kautta noin 300 lapsen ja nuoren koulunkäyntiä.

Minna-Sisko Mäkinen