04.08. Onneksi olkoon: Veera | Palaute
Malmin kirkko

Syrjäytetyt pääsevät ääneen Malmilla

Malmin seurakunta

20.09.2019, 11:23 /  päivitetty 23.09.2019, 15:43
Äänet kuuluvat hämärän kirkkosalin eri puolilta, joten kenenkään ei tarvitse esiintyä omilla kasvoillaan. Ääniesityksen lisäksi esiin nostetuista aiheista keskustellaan.
Punainen megafoni ja teksti Malmin ääniä betonitaustalla.

Tiistaina 1. lokakuuta on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin Malmin kirkolla järjestettävässä Malmin ääniä -tapahtumassa. Samana päivänä vietetään kansallista Kansalaisvaikuttamisen päivää.

Mukaan on kutsuttu malmilaisia kertomaan elämästään ja arjen haasteistaan, mihin asiaan haluaa elämässään vaikuttaa, ja siitä, onko kokenut saaneensa epäoikeudenmukaista kohtelua. Tarkoitus on kuulla ihmisiä, joilla on kokemusta esimerkiksi vähävaraisuudesta, asunnottomuudesta, sosiaalisesta eriytymisestä tai mielenterveysongelmista. Yleisöksi toivotaan malmilaisia, luottamushenkilöitä, päättäjiä, kaupungin työntekijöitä tai muuten teemoista ja syrjäytymisestä kiinnostuneita ihmisiä.

Yhtenä äänenä tapahtumassa kuullaan EAPN-Finin ja Malmin diakonian kokemusasiantuntija Jaana Saikkosta, jolla on omaa kokemusta vähävaraisuudesta ja sen lieveilmiöistä.

– Kiinnostuin köyhyyteen ja niukkuudessa elämiseen liittyvistä asioista, tai oikeastaan siitä, miten voisin auttaa, vaikuttaa ja muuttaa epäkohtia jäädessäni työttömäksi kolme vuotta sitten. Uskon äänen vahvistamiseen joukossa ja sitä kautta viestin perillemenoon. Toivon, että kokemukseni sekä selviytymiseni vaikeimpien aikojen läpi rohkaisee ja tuo lohtua jollekin samoja tunteita, tilanteita ja epätoivoisia hetkiä elävälle ihmiselle.

Äänien kuulemisen jälkeen on tarkoitus keskustella esiinnousseista teemoista yhdessä yleisön kanssa.

– Tämä on mahdollisuus verkostoitua ja jakaa kokemuksia toimijoiden ja ihmisten välillä, Diakonia kansalaisvaikuttamisen tukena -projektin työntekijä, diakonian kehittäjä Veera Wallenius kertoo.

Kyseessä on samalla eräänlainen ääniperformanssi, sillä äänet kuuluvat ja kaikuvat hämärän kirkkosalin eri puolilta eikä kenenkään tarvitse esiintyä omilla kasvoillaan. Wallenius toivoo jo pelkästään performanssin olevan sykähdyttävä kokemus, joka saisi ihmiset näkemään toistensa elämäntarinoiden kirjon.

Hyvä lähtölaukaus projektin kannalta

Laajemmin tapahtuma kytkeytyy Malmin seurakunnan kaksivuotiseen Diakonia kansalaisvaikuttamisen tukena -projektiin (2019–2020), jossa yhtenä tavoitteena on edistää vuoropuhelua erilaisissa elämäntilanteissa olevien välillä ja etsiä tapoja vaikuttaa ihmisten arkeen yhdessä heidän kanssaan. Lokakuun tapahtuma on samalla projektin lanseeraustilaisuus.

Wallenius näkee tapahtuman olevan hyvä lähtölaukaus projektin kannalta miettiä sitä, mitä kokemusasiantuntijuus diakoniatyössä olisi ja miten löytyisi kansalaisvaikuttamista ja sen mahdollisuuksia pohtivia ihmisiä.

– Diakonian pitäisi kohdistua niihin ihmisiin, joiden hätä on suurin. Tänä päivänä on nostettu esiin ajatus siitä, että kirkon tehtävänä on tuoda enemmän keskusteluun yhteiskunnallisia epäkohtia ja rohkeammin puolustaa ihmisarvoa eri vähemmistöryhmien tai muiden epäkohtia kokevien osalta. Vuoropuhelun tulisi olla kuitenkin rakentavaa, etenkin kun yhteiskunnallinen keskustelu on tällä hetkellä hyvin kärjistynyttä. Diakonia voi olla mahdollistamassa tällaista arvostavaa ja myötätuntoa lisäävää kohtaamista erilaisten ihmisten välillä, Wallenius sanoo.

Kansalaisvaikuttamiseen puolestaan kuuluu mahdollisuus osallisuuteen, asioista päättämiseen ja niihin vaikuttamiseen.

– Diakoniatyön tulee tulevaisuudessa vahvistaa ihmisen omaa toimijuutta ja osallistuvaa kansalaisuutta entistä enemmän. Syrjäytetyn tai syrjäytymisvaarassa olevan ihmisen kanssa voidaan yhdessä miettiä millä tavoin hänen tilanteensa voi muuttua. Tarkoituksena on löytää kanavia, joiden kautta ihmisten on mahdollista vaikuttaa, Wallenius päättää.

Malmin ääniä Malmin kirkolla ti 1.10 klo 18. Musiikista vastaa Malmin enkelit. Pientä iltapalaa tarjolla. Yhteistyössä EAPN-Fin – Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto.