23.01. Onneksi olkoon: Enni, Eine, Eini | Palaute
Lauttasaaren kirkko

Gudstjänster på Självständighetsdagen och 2. söndagen i advent

04.12.2018, 09:35 /  päivitetty 04.12.2018, 09:34
Gudstjänster på svenska i kyrkor i Helsingfors den 6.12 och 2. söndagen i advent. Välkommen!

SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN 6.12 och 2. SÖNDAGEN I ADVENT

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Drumsö kyrka To 11 gudstjänst tillsammans med Lauttasaaren seurakunta och manskören Manifestum. Uppvaktning vid hjältegravarna kl. 10.30.

Johanneskyrkan To 12 högmässa. Akademiska sångföreningen.

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Söndagsskola.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Jubilate- kören.

MATTEUS

Matteuskyrkan To 10 högmässa.

Matteuskyrkan Sö 10 svensk/ rysk högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Södra Haga To 11 uppvaktn. vid hjältegravarna.

Munksnäs To 12.15 uppvaktn. vid hjältegravarna.

Sockenbacka To 12.15 uppvaktn. vid hjältegravarna.

Åggelby gamla kyrka To 14 Självständighetsdagens gudstjänst.

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Barnkyrka och Coolkids.

DEUTSCHE GEMEINDE

Se www.deutschegemeinde.fi.

OLAUS PETRI

Sö 11 kyrkmässa. Radiogudstjänst med Timo Viinikka och Hanna Laakkonen-Yang. Olaus Petrikören och Juvenalia-kören medverkar under ledning av dir. Matti Järvinen. Solister Petri Lindroos, bas och Halim Shon, tenor. Efter gudstjänsten serveras kyrklunch. Hjärtligt välkomna!

HELSINGFORS PROSTERI

Julradion

Julmusiken klingar på www.jouluradio.fi.

Julkrubbor i Helsingfors centrum i 20 år

Besökare i Helsingfors centrum har kunnat njuta av julkrubbor i skyltfönster i 20 års tid. I år finns julkrubborna utställda från 25.11.2018-6.1.2019. De populäraste krubborna genom åren, bland andra Helsinki- och Mirjami- krubborna, finns nu utställda. Från 1. söndagen i advent finns krubbor utställda även i kyrkor. Se närmare www.jouluseimet.fi

Mässa i Taizéstil

Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mässan kvällste. Mässan är mångspråkig (åtminstone finska, svenska, engelska) och firas i Helsingfors domkyrkas krypta den 7.12 kl. 18.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.