17.06. Onneksi olkoon: Urho | Palaute
Kulosaaren hautausmaa

Hur inverkar coronaepidemin på begravningsväsendet?

17.03.2020, 13:03 /  päivitetty 16.03.2021, 15:59
För tillfället kan endast 6 personer delta i de tillställningar och förrättningar som arrangeras inomhus i församlingarnas lokaler.
hautajaiset paavali 2020

På grund av undantagsläget tillämpar begravningsväsendet strikta hygienkrav och ser till att tillräckligt säkerhetsavstånd upprätthålls. Maximalt sex personer kan närvara vid förrättningar (utöver prästen, kantorn och kyrkans servicepersonal). Begränsningen gäller också den del av förrättningen som sker utomhus vid graven.

Av pastorala, medmänsklig skäl kan man undantagsvis sträcka sig till att samtliga av den avlidnes nära anhöriga, även då de överstiger sex personer, kan närvara vid jordfästningen. Även då måste alla som deltar kunna hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till varandra. De anhöriga kan diskutera närmare med den präst som förrättar jordfästningen.

Vid alla förrättningar och tillfällen rekommenderar vi att samtliga deltagare använder munskydd.

Vi rekommenderar att jordfästningen tar plats enbart utomhus vid graven. Om jordfästningen sker vid graven rekommenderar vi att kistan sänks i graven innan prästen förrättar jordfästningen. Begravningsplatsernas kantorer står enligt överenskommelse till förfogande också då jordfästningen sker vid graven. Ni kan alternativt be att församlingens kantor medverkar. Om jordfästningen sker vid graven uppbärs ingen kapellavgift av den som inte hör till kyrkan.

Vi ber de anhöriga och begravningsbyråerna beakta att kontoren på begravningsplatserna och samfällighetens gravtjänst under rådande omständigheter endast betjänar per telefon och e-post.

Så länge coronapandemin pågår använder vi inte psalmböcker i kapellen och en del av församlingarna. Därför rekommenderar vi att ni låter trycka ett eget programblad eller använder webbpsalmboken. Orden till de vanligaste begravningspsalmerna finns utskrivna och färdiga att tillgå i kapellen.

De anhöriga kan om de så önskar strömma eller banda in förrättningen själva eller be om någon utomstående tjänsteleverantör. Striimausohje (på finska)

Helsingfors kyrkliga samfällighet kan under rådande omständigheter inte erbjuda möjlighet för de anhöriga att se den avlidna före jordfästningen.

På begravningsplatsen ber vi er vänligen följa anvisningarna som personalen ger och som också finns i kapellen.