07.05. Onneksi olkoon: Helmi, Kastehelmi | Palaute
Kannelmäen seurakunta

Tuomiokapitulin lausunto Kannelmäen kirkkoherran virkaa hakeneista

Kannelmäen seurakunta

10.02.2021, 18:12 /  päivitetty 16.02.2021, 12:56
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 10.2.2021 antanut kelpoisuuspäätöksen ja lausunnon Kannelmäen seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista.
Ruskea puinen puheenjohtajan nuija lyöntialustaa vasten.

Kelpoisuuspäätös ja lausunto Kannelmäen seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista

Tuomiokapituli totesi Kannelmäen seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi seuraavat henkilöt: Virpi Koskinen ja Nina Rajamäki.

Tuomiokapituli antoi Kannelmäen seurakunnalle lausunnon hakijoista viran täyttämistä varten.

Hakijoita on seuraavassa vertailtu sen mukaan, miten heidän kykynsä ja taitonsa vastaavat haettavana olevan Kannelmäen seurakunnan kirkkoherran viran vaatimuksia ja seurakunnan asettamia erityisiä tarpeita. Vertailussa on otettu huomioon hakijoiden hakemukset, heidän koulutuksensa, työkokemuksensa, luottamustehtävät sekä haastattelutilanne.

Johtamis-, hallinto- ja talouskokemusta ja -valmiuksia Koskinen on saanut erityisesti vs. kirkkoherrana, kappalaisena ja luottamustehtävissä (etenkin Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana) sekä jonkin verran koulutuksen kautta.

Johtamis-, hallinto- ja talouskokemusta ja -valmiuksia Rajamäki on saanut etenkin vt. kirkkoherrana, vs. lakimiesasessorina ja ma. notaarina mutta myös koulutuksen kautta.

Koskisella on enemmän kokemusta henkilöjohtamisesta kuin Rajamäellä. Rajamäellä on puolestaan vahvempi koulutustausta hallintotyöhön sekä laajempaa kokemusta kirkollisesta hallinnosta ja johtamisesta. Molemmilla hakijoilla on monipuolinen seurakuntatyön tuntemus.

Kummallakin ehdokkaalla on kokemusta ja näkemystä muutosjohtamisesta ja yhtymäseurakunnassa toimimisesta. He molemmat tuntevat Kannelmäen seurakunnan ja sen toimintaympäristön erinomaisesti.

Molemmat ovat verkostoituneet Kannelmäen seurakunnan alueella. Koskinen toi vahvemmin esille myös muita verkostojaan.

Kumpikin ymmärtää monipuolisen viestinnän merkityksen nykyajan seurakuntatyössä ja haluaa kehittää sitä eri tavoin. Molemmat osaavat viestiä englanniksi myös suullisesti ja heillä molemmilla on vahvaa halua toimia lähimmäisten ja ympäristömme parhaaksi.

Hakijat Koskinen Virpi ja Rajamäki Nina täyttävät hyvin viran vaatimukset. Heillä molemmilla on näyttöä Kannelmäen seurakunnan kirkkoherran virassa tarvittavista taidoista ja kyvyistä sekä erityisistä tarpeista.

Viran erityiset tarpeet

Kannelmäen seurakuntaneuvosto määritteli kokouksessaan 5.10.2020 Kannelmäen seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet

  • Edellytämme hakijalta hyvää kirkon ja seurakunnan talouden ja hallinnon osaamista sekä monipuolista seurakuntatyön tuntemusta.
  • Pidämme tärkeänä kokemusta ja näkemystä tämän ajan monimuotoisen kaupunkiseurakuntaympäristön tarpeista ja kykyä viedä niitä seurakunnan strategiaan ja toimintaan.
  • Edellytämme kokemukseen perustuvaa hyvää henkilöstöjohtamisen taitoa ja nykyaikaista lähestymistä organisaation johtamiseen sekä taitoa ja näkemystä johtaa moniammatillista työyhteisöä myös toimintakulttuurin muutoksessa ja murroksessa.
  • Haemme yhteistyön taitajaa, joka verkostoituu laajasti kirkollisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.
  • Arvostamme hyviä ja monipuolisia viestintätaitoja ja ymmärrystä monikanavaisen viestinnän merkityksestä tässä ajassa sekä halua kehittää niitä.
  • Englannin kielen suullinen osaaminen katsotaan eduksi.
  • Tämän lisäksi toivomme, että kirkkoherra on helposti lähestyttävä, hyvän hengen luoja, joka toimii rohkeasti lähimmäisten ja ympäristön parhaaksi.

Hakuaika Kannelmäen seurakunnan virkaan oli 9.12.2020–8.1.2021. Kapituli haastatteli hakijat 22.1.2021.

Kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto. Tuomiokapituli määräsi 20.1.2021 Kannelmäen seurakunnan kirkkoherran välillisen vaalin valmistelijaksi lääninrovasti Ulla Kososen.

Kirkkoherra Sakari Enrold siirtyy eläkkeelle 1.9.2021.