14.08. Onneksi olkoon: Onerva, Kanerva | Palaute
Kannelmäen seurakunta

Kannelmäen seurakunta päivitti palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa

Kannelmäen seurakunta

11.01.2022, 14:37 /  päivitetty 11.01.2022, 15:06
Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 päivitetyn palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa.
Etiopialaisia vammaisryhmiä retkellä puistossa, istumassa varjoisassa kohdassa vilteilleä.

Kannelmäen seurakunta tukee Suomen Lähetysseuran työtä Etiopiassa ja Thaimaassa

Päivitetyssä sopimuksessa uutena on Etiopian vammaisten lasten ja nuorten aseman parantaminen. Thaimaassa tehtävän työn tuki päivitettiin siten, että nimikkolähettien sijaan tuki kohdistetaan diakoniatyöhön Armonkotiin.

Työn tavoitteet

Sopimuksen hankkeiden välityksellä:

1) tuetaan Etiopian pohjoisosan kaupunkien lapsia, joiden vanhempi tai vanhemmat ovat menehtyneet AIDSiin,

2) parannetaan Dessien ja Kombolchan alueilla Etiopiassa vammaisten lasten ja naisten fyysistä sekä psyykkistä kuntoa että asemaa yhteisössä samoin kuin tarjotaan heille keinoja puolustautua hyväksikäyttöä vastaan ja saada tarvittaessa apua,

3) kehitetään Thaimaan kirkon diakoniatyötä ja mahdollistetaan Armonkodissa tilapäinen turvapaikka raskaana oleville tytöille ja naisille sekä tuetaan nuorten naisten perhesuunnittelua ja koulutusta että tehdään Armonkodin toimintaa tunnetummaksi sosiaalisen median avulla.

Taloudellinen tuki

Lähetysseura toteuttaa seurakunnan lähetystyötä. Seurakunta tukee työtä vuosittain kannatustavoitteen mukaisesti. Kannatustavoite on yhteensä 7000 euroa.

Etiopia

a) Aids-orpojen kasvun tukeminen, vuositavoite 1750 euroa

b) Vammaisten lasten ja naisten oikeuksien puolustaminen, vuositavoite 1750 euroa

Thaimaa

Heikoimmassa asemassa olevien tukeminen, vuositavoite 3 500 euroa.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Pieni tyttö ompelee ompelukoneella Etiopian Dessien aids-orpojen toimintakeskuksessa.

Aids-orpojen kasvun tukeminen Etiopiassa

Hankkeen paikallinen toteuttaja: Etiopian evankelinen Mekane Yesus –kirkko/Kehityksen ja sosiaalipalvelujen komissio.

Aids-orpojen tukihankkeen avulla syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret ovat koronapandemian aikana pystyneet jatkamaan koulunkäyntiään eikä uhka koulun keskeyttämisistä ole toteutunut.

Lapset olivat koronaepidemian aikana kylläkin huoltajiensa luona yli puolen vuoden ajan. Tänä aikana heidän hyvinvoinnistaan huolehdittiin kotikäynnein ja kyselyin. Heitä avustettiin myös suojautumaan koronavirusta vastaan. Kaikki lapset ja nuoret ovat pysyivät hankkeen piirissä koko sen ajan, jolloin koulut olivat suljettuina ja palasivat takaisin kouluun loppusyksystä 2021.

Koulunkäynnin tuen lisäksi 174 huoltajaperhettä saa hankkeen kautta kuukausittaista tukea peruselintarvikkeisiin ja hygieniatuotteisiin.

Osa lapsista ja nuorista kantaa HIV-virusta. Etiopian valtio takaa heille ilmaisen hoitolääkkeen, mutta hankkeen avulla he saavat lääkkeitä/vitamiineja ja ravintolisiä sekä hygieniaopetusta. HIV-viruksen kantajat saavat myös tukea psyykkisiin ongelmiin, kuten masennukseen.

Aids-orvot lapset ja nuoret ovat menestyneet koulussa yleensä varsin hyvin ja monen monet heistä ovat vuosien aikana jo valmistuneet ammattiin. He pystyvät nyt auttamaan itse huoltajiaan. Hankkeen ansiosta aids-orpojen lasten ja nuorten hyvinvointi ja turvallisuus on vahvistunut. Riski joutua kadulle ja rikollisuuden pariin on pienentynyt lähes olemattomiin.

Tuloksia vuonna 2020:

  • 222 lasta sai koulupuvun ja muuta tukea koulunkäyntiin
  • 252 perheenjäsentä hyötyi tuesta välillisesti

Thaimaan Armonkodissa Anja Markkanen ja nuori äiti vauva sylissään.

Vammaisten lasten ja naisten oikeuksien puolustaminen Etiopiassa

Hankkeen paikallinen toteuttaja: Etiopian evankelinen Mekane Yesus -kirkko/Kehityksen ja sosiaalipalvelujen komissio

Etiopiassa vammainen lapsi on perinteisesti tuonut perheeseen häpeän. Paikalliset ajattelevat, että vammainen lapsi on synnin seurausta, tai että paha silmä on katsonut äitiä. Vaikeavammaiset lapset tarvitsevat apua lähes kaikissa toimissaan. Tällöin useimmiten yksinhuoltajaäitien toimeentulon hankkimiskeinot ovat hyvin rajalliset. Lähtiessään kotoa hankkimaan ansioita he joutuvat jättämään vaikeavammaisen lapsensa yksin kotiin ovi lukittuna.

Väkivalta vammaisia tyttöjä ja naisia kohtaan on Etiopiassa vieläkin yleisempää kuin väkivalta yleensä naisia kohtaan. Väkivaltaa esiintyy usein kotona piilossa. Vammaiset naiset ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti äärimmäisen haavoittuvassa ja syrjäytetyssä asemassa. Heitä käytetään hyväksi, he ovat riippuvaisia toisista ihmisistä, heihin kohdistuu vammaisuuden stigma ja heitä eristetään yhteisöstä. Vammaiset naiset ovat köyhimmistä köyhimpiä ihmisiä, joiden on mahdotonta saada sympatiaa ja hoitoa kärsimiinsä kipuihin ja väkivallan aiheuttamiin vammoihin. He eivät voi puhua hyväksikäytöstään kenellekään. Lisäksi he ovat alttiita ei-toivotuille raskauksille ja sukupuolitaudeille.

Pohjois-Etiopiassa sijaitsevien Dessien, Kombolchan ja Woldiyan sosiaaliviranomaisten arvioiden mukaan alueella on yli 200 hyväksi käytettyä vammaista naista. He eivät voi tuoda omaa asiaansa julkisuuteen vaan joutuvat kärsimään yksin omissa oloissaan. Heitä ei auta mikään paikallinen viranomainen eikä järjestö.

Hankkeen alussa oli vaikeaa rohkaista hyväksikäytettyjä naisia tulemaan esiin ja osallistumaan ryhmätapaamisiin. Muutamassa vuodessa mukana olleiden naisten hyvät kokemukset ovat rohkaisseet muitakin naisia mukaan. Nyt osa naisista on itse alkanut antamaan henkistä tukea ja rohkaisua

Hankkeessa parannetaan vammaisten lasten ja naisten fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä asemaa yhteisössä. Heille tarjotaan keinoja puolustautua hyväksikäyttöä vastaan ja saada tarvittaessa apua.

Tuloksia 2020:

  • 22 vammaista lasta sai fysioterapiaa ja varhaiskasvatusta kolmesti viikossa
  • 26 vammaista naista sai pienlainaa oman yritystoiminnan perustamiseen
  • 230 perheenjäsentä hyötyi tuesta välillisesti

Thaimaan Armonkodin äitejä ja vauvoja ulkona pöydän ääressä.

Heikoimmassa asemassa olevien tukeminen Thaimaassa

Hankkeen paikallinen toteuttaja on Thaimaan evankelis-luterilainen kirkko.

Hankkeessa autetaan kokonaisvaltaisesti vähävaraisia ja syrjäytyneitä perheitä, vanhuksia ja hiv/aids-positiivisia sekä raskaana olevia nuoria tyttöjä ja naisia.

Kannelmäen seurakunnan tuki kohdennetaan erityisesti hankkeeseen yhtenä osana sisältyvälle Armonkodille.

Armonkoti tarjoaa tilapäisen turvapaikan raskaana oleville tytöille ja naisille, jotka eivät saa tukea ja apua lapsen isältä tai omalta perheeltään. Armonkodilla tehdään vaikuttamistyötä tukemalla nuorten naisten perhesuunnittelua ja lisätään heidän taitojaan hallita elämäänsä. Heidät kutsutaan mukaan myös seurakuntayhteyteen.

Hankkeen yhteydessä tuetaan ja koulutetaan myös seurakuntalaisia, työntekijöitä ja Lutheran Seminary in Thailandin opiskelijoita diakoniatyössä.

Tuloksia 2020:

  • 3 800 henkilöä sai avustusta koronapandemian vuoksi
  • 224 lasta ja nuorta sai mahdollisuuden koulunkäyntiin
  • 30 nuorta äitiä sai apua ja turvallisen asuinpaikan Armonkodissa