30.11. Onneksi olkoon: Antti, Atte, Antero, Andreas | Palaute
Kallion seurakunta

Sinä uskottu, toivottu ja rakastettu – käytä ääntäsi!

07.11.2022, 09:00 /  päivitetty 21.10.2022, 10:27
Demokratia ajautuu kriisiin, jos vain harva osallistuu ja vaikuttaa. Evankelisluterilaisella kirkolla on juuri nyt sellainen tilanne: äänestysprosentti on niin alhainen, että seurakuntalaisten enemmistön tahto jää toteutumatta.
Puna-oranssi tausta ja teksti: uskottu, toivottu, rakastettu – käytä ääntäsi.

Luovutaanko kirkosta vai vähennetäänkö palkattujen työntekijöiden määrää? Muun muassa tällaisten valintojen eteen luottamushenkilöt joutuvat.

Viime seurakuntavaaleissa (2018) 14,4 prosenttia kirkon jäsenistä äänesti. Kallion seurakunnassa äänestysprosentti oli 10,7.

Koko Suomea tarkastellen erityisen vähän äänestivät nuoret. Seurakuntavaaleissa äänioikeus on jo 16-vuotiailla, mutta edellisvaaleissa 16–17-vuotiaiden valtakunnallinen äänestysaktiivisuus oli vain 8,4 %.

Kuitenkin monella äänestämättä jättävällä on näkemyksiä siitä, millainen kirkon tulisi olla. Moni asia kirkon kehittämisessä riippuu nimittäin siitä, millaiset arvot seurakuntien luottamushenkilöillä on.

Kallion seurakunnan jäsenet äänestävät luottamushenkilönsä niin seurakunnan omaan seurakuntaneuvostoon kuin koko Helsinkiä koskevia asioita käsittelevään yhteiseen kirkkovaltuustoonkin. Näillä toimielimillä on erilaiset roolinsa.

Seurakuntaneuvoston jäsenet päättävät esimerkiksi henkilöstövalinnoista ja seurakunnan käytettävissä olevien rahojen painopisteistä. Näillä vaikutetaan siihen, mihin seurakunnassa keskitytään ja mistä taas ollaan valmiita vähentämään.

Kallion seurakunnassa on muun muassa linjattu, että seurakunnan eri alueiden tasapuolisesta kohtelusta pidetään kiinni ja että seurakunnassa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää. Se tarkoittaa vaikkapa sitä, että myös sateenkaariparit ovat tervetulleita juhlimaan meillä kirkkohäitä.

Kuitenkin monella äänestämättä jättävällä on näkemyksiä siitä, millainen kirkon tulisi olla.

Yhteisessä kirkkovaltuustossa puolestaan pohditaan juuri nyt, miten selvitään sen tosiasian kanssa, että kirkkoja ja muita tiloja on koko Helsingissä enemmän kuin mihin on varaa. Sama koskee palkattujen työntekijöiden määrää.

Marraskuussa valittavat luottamushenkilöt tekevät vuosikymmenten päähän vaikuttavia päätöksiä. Ratkaisut heijastelevat vuosien kuluessa siihen, miten seurakunta näkyy Helsingissä eri alueilla. Ne vaikuttavat myös seurakuntalaisten rooliin toiminnan järjestäjinä.

Kannattaa muistaa, että näissä vaaleissa vaikutetaan välillisesti myös koko kirkon arvoihin. Seurakuntien luottamushenkilöt valitsevat omat edustajansa kirkon ylimpään päättävään elimeen, kirkolliskokoukseen. Tuo kokous, ”kirkon eduskunta”, päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Tällä hetkellä tärkeitä teemoja ovat sateenkaarihäät ja kirkon yhteiskunnallisen aseman muuttuminen. Luottamushenkilöillä on tärkeä roolinsa siinä, että kirkko sopeutuu muutokseen ja palvelee ihmisiä myös tulevaisuudessa.

Kirkon päätöksentekojärjestelmä on monimutkainen, mutta siitä huolimatta kaikki lähtee liikkeelle siitä, että yksittäinen kirkon jäsen, sinä ja minä, päätämme nähdä äänestämisen vaivan.

Muista siis äänestää! Saat ennen vaaleja henkilökohtaisen kirjeen, jossa esitellään ehdokkaat ja kerrotaan äänestyspaikoista. Kannattaa käydä myös vaalikoneessa!

Teksti: Rebekka Naatus, viestintäpäällikkö

Muista nämä päivämäärät!

Ennakkoäänestys: 8.–12.11.
Varsinainen vaalipäivä 20.11.

Koko ajan päivittyvää tietoa vaaleista löydät osoitteesta helsinginseurakunnat.fi/vaalit.