23.09. Onneksi olkoon: Mielikki, Minja, Miisa | Palaute
Kallion seurakunta

Seurakuntaneuvosto teki päätöksiä vuoden 2022 rahanjaosta ja toiminnan suuntaviivoista

Kallion seurakunta

14.09.2021, 21:22
Neuvosto kävi myös keskustelun Rohkeasti yhdessä -prosessista, joka vaikuttaa kaikkiin helsinkiläisiin seurakuntiin ja niiden toimintaan.
Elina Mannisen ottama kuva jossa lapsen tekemä piirros

Alkanut syksy on alkanut toiveikkaissa merkeissä, kun seurakunnassa on voitu kokoontua ja järjestää toimintaa lähes normaaliin tapaan.

Toimintakauteen liittyy kuitenkin myös harmaampia sävyjä, jotka perustuvat sekä tämänhetkiseen taloustilanteeseen että talouteen liittyviin ennustuksiin.

Seurakuntaneuvosto kävi kokouksessa läpi Helsingin seurakuntien ja yhteisten palvelujen tulevaisuutta pohtivan Rohkeasti yhdessä -raportin tavoitteet ja siihen liittyvät suunnitelmat. Niihin liittyen tarkemmat tiedot löytyvät yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 9.9.2021 esityslistalta.


Kyseessä on kokonaisvaltainen muutosprosessi, joka sisältää niin kiinteistöihin, henkilöstöön kuin toimintaankin liittyviä taloudellisia säästöjä. Myös Kallion seurakunta joutunee luopumaan tulevaisuudessa joistakin kiinteistöistään ja vähentämään henkilöstöään.

Kallion seurakuntaneuvosto antaa lähiaikoina raportista lausunnon. Sitä varten käytiin lähetekeskustelu ja sovittiin lausunnon valmistelun aikataulusta ja toteuttamistavasta.

Seurakuntaneuvoston 14.9.2021 tekemiä päätöksiä:

- Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan vuosien 2022–2024 toiminta- ja talousarvion sekä vuoden 2022 talousarvion. Päätettiin myös, että seurakunta valmistautuu tekemään testamenttituloutuksia vuoden 2022 aikana 50 000 eurolla. Hyväksyttiin suunnitelma testamenttivarojen käytöstä.

- Päätettiin Rohkeasti yhdessä -prosessin lausunnon valmisteluprosessista sekä työntekijöiden kuulemisen, että luottamushenkilöiden työpajojen osalta. Merkittiin tiedoksi lausunnosta käyty lähetekeskustelu.

- Nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin nuorisotyönohjaaja Mikko Saari. Varalle valittiin sosionomi-AMK Elina Kaikkonen.

- Seurakuntaneuvosto esitti lausuntona Helsingin tuomiokapitulille selostuksen mukaisen lausunnon (teksti kokonaisuudessaan esityslistalla), ja pyytää, että tuomiokapituli täyttää Kallion seurakunnan 6. seurakuntapastorin viran ja määrää virkaa hoitamaan seurakuntapastori Laura Huovisen 1.1.2022 alkaen.

Esityslista sekä siihen liittyvät päätösesitykset ja muut taustatekstit löytävät päätöksentekosivulta.