15.01. Onneksi olkoon: Solja | Palaute
Honkanummen hautausmaa

Hur inverkar coronaepidemin på begravningsväsendet

17.03.2020, 13:03 /  päivitetty 17.06.2020, 13:56
Så här påverkas begravningsväsendet av coronaläget f o m 1.6.2020

På grund av undantagsläget tillämpar begravningsväsendet strikta hygienkrav och ser till att tillräckligt säkerhetsavstånd upprätthålls. Vi har också begränsat antalet deltagare i de mindre kapellen.

Enligt biskoparnas anvisningar får antalet deltagare i kyrkliga förrättningar som hålls i våra kyrkor eller församlingsutrymmen från och med den 1.6.2020 överstiga 50 personer, förutsatt att man följer myndigheternas säkerhetsanvisningar. Det maximala antalet deltagare beräknas så, att säkerhets-avståndet mellan deltagarna blir 1-2 meter. Säkerheten ska tryggas genom upprätthållande av säkerhets-avstånd och med anvisningar om hygien. Om utrymmet som står till förfogande är litet kan man vara tvungen att begränsa antalet deltagare till färre än 50 personer.

Från och med den 1.6.2020 är maximiantalet deltagare vid jordfästningar som hålls i Helsingfors kyrkliga samfällighets kapell:

  • Stora kapellet på Sandudd, 50 personer
  • Gamla kapellet på Sandudd, 30 personer
  • Brändö kapell, 15 personer
  • Stora kapellet på Malms begravningsplats, 50 personer
  • Östra och Västra kapellet på Malms begravningsplats 20 personer
  • Stora kapellet på Furumo, 50 personer
  • Lilla kapellet på Furumo, 30 personer
  • Östersundom kyrka, 50 personer

För större jordfästningar rekommenderar vi någon av församlingarnas kyrkor. Grundregeln är att jordfästningen ska förrättas inom 2-4 veckor, räknat från dödsfallet. Om jordfästningen sker vid graven rekommenderar vi att kistan sänks i graven innan prästen förrättar jordfästningen. Begravningsplatsernas kantorer står enligt överenskommelse till förfogande också då jordfästningen sker vid graven. Ni kan alternativt be att församlingens kantor medverkar. Om jordfästningen sker vid graven uppbärs ingen kapellavgift av den som inte hör till kyrkan.

Vi ber de anhöriga och begravningsbyråerna beakta att kontoren på begravningsplatserna och samfällighetens gravtjänst under rådande omständigheter endast betjänar per telefon och e-post.

Så länge coronapandemin pågår använder vi inte psalmböcker i kapellen och en del av församlingarna. Därför rekommenderar vi att ni låter trycka ett eget programblad eller använder webbpsalmboken. Orden till de vanligaste begravningspsalmerna finns utskrivna och färdiga att tillgå i kapellen.

Helsingfors kyrkliga samfällighet kan under rådande omständigheter inte erbjuda möjlighet för de anhöriga att se den avlidna före jordfästningen.

På begravningsplatsen ber vi er vänligen följa anvisningarna som personalen ger och som också finns i kapellen.