30.11. Onneksi olkoon: Antti, Antero, Atte | Palaute
Herttoniemen seurakunta

Ennen hautajaisia

27.04.2018, 10:47
Läheisen kuolema on vaikea ja raskas tapahtuma. Erilaisten tunteiden ja kysymysten keskellä on lisäksi ryhdyttävä hoitamaan monia käytännön asioita. Hautausjärjestelyt ovat lähimpien omaisten vastuulla, mutta yksin niitä ei kuitenkaan tarvitse hoitaa. Omaiset voivat turvautua seurakunnan ja hautaustoimiston tukeen oman harkintansa mukaan. Hautaustoimistot huolehtivat vainajan kuljetuksista, myyvät arkkuja ja uurnia sekä hoitavat sopimuksen mukaan monet muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat.

‍Varaukset

Hautaan siunaaminen tapahtuu yleensä kahden-kolmen viikon kuluessa kuoleman jälkeen. Helsingissä siunauksia toimitetaan tiistaista lauantaihin. Siunaustilaisuus järjestetään hautausmaan kappelissa, kirkossa tai haudalla.

Monet hautaukseen liittyvät asiat voi hoitaa yhdellä käynnillä tai soitolla Helsingin seurakuntayhtymän hautapalveluihin. Ennen hautaamista hautapalveluilla täytyy olla lääkärin allekirjoittama hautauslupa tai kuolintapauksen tulee olla kirjattuna väestötietojärjestelmään. Hautapalveluissa varataan hautapaikka, siunauskappeli, hautaus aika, sekä sovitaan mahdollisesta tuhkauksesta. Hautapalveluista voi tilata myös haudanhoidon. Mikäli siunaus tapahtuu muualla, esimerkiksi kotikirkossaan, tulee hautapalveluista varata erikseen hautaanlaskuaika.

Kirkoissa tapahtuviin siunauksiin varataan aika kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Siunausaikaa sovittaessa on syytä varmistaa, että se sopii myös siunauksen toimittavalle papille. Siunausajan varauksessa sovitetaan yhteen omaisten toiveet, kappelin tai kirkon varaukset, papin aikataulu ja muistotilaisuuden pitopaikka.

Mikäli vainaja oli kuollessaan evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen, kirkon tai kappelin käytöstä ei peritä maksua. Muilta peritään tilavuokra. Siunaavan papin palvelut ovat kaikille maksuttomia.

Yhteydenpito pappiin ja kanttoriin

Pääkaupunkiseudulla vainajan siunaa tavallisesti hänen oman seurakuntansa pappi riippumatta siitä, missä siunaustilaisuus järjestetään. Siunauksen toimittava pappi pyydetään seurakunnan kirkkoherranvirastosta, josta voidaan varata aika myös seurakunnan tiloissa pidettävään muistotilaisuuteen.

Siunauken voi toimittaa myös tuttu pappi. On tärkeää, että omaiset ja pappi tapaavat ennen siunausta. Tapaamisessa sovitaan siunauksen ohjelmasta ja pappi saa tietoa vainajan elämästä sekä omaisten odotuksista. Tässä yhteydessä voit keskustella luottamuksellisesti sellaisistakin asioista, joita ei toivota siunaustilaisuudessa otettavan esille. Tapaaminen on myös hyvä tilaisuus käydä läpi kuolemaan liittyviä tunteita.

Siunaustilaisuuden musiikista vastaa kappelin vakinainen kanttori tai seurakunnan kanttori. Musiikin voit suunnitellaan yhdessä papin tai kanttorin kanssa. Hän osaa auttaa sopivan musiikin valinnassa.

Sopivia veisattaviksi ovat varsinaisten hautausvirsien ohella muut vainajalle rakkaat virret tai laulut sekä kirkkovuoden ajankohtaan liittyvät virret.