13.12. Onneksi olkoon: Seija | Palaute | På svenska | In English

Helsingin tuomiokirkko

Tuomiokirkon kattoa koristavat 12 apostolipatsasta

Tuomiokirkkoseurakunta

05.07.2018, 12:29
Tuomiokirkon katolla sijaitsevat sinkkiveistokset kuvaavat Raamatun 12 apostolia. Veistokset muodostavat yhden maailman suurimmista yhtenäisistä sinkkiveistoskokoelmista.

Ajatus apostoleja esittävistä patsaista hyväksyttiin Pietarissa kirkonrakennuskomitean tehtyä esitys patsaista vuonna 1842. Patsaiden paikaksi määriteltiin runkohuoneen pylväsportiikkien päätykolmioiden kärjet. Patsaiden asetteluun arvellaan vaikuttaneen paitsi Pietarin Iisakinkirkon patsaiden asettelu myös antiikin arkkitehtuuri ja Italian renessanssi.

Patsaat on tilattu berliiniläiseltä kuvanveistäjä, akateemikko August Wredovilta. Kiireidensä vuoksi hän lupautui tekemään vain kuusi patsasta, joista hän lopulta teki vain neljä: Andreas, Filippus, Taddeus ja Johannes. Wredovin osuuteen kuuluvista patsaista Matteuksen teki Gustav Bläser ja Bartolomeuksen teki kuvanveistäjä Heinrich Berges.

Toiset kuusi apostolipatsasta tilattiin nuorelta berliiniläiseltä Hermann Schvievelbeinilta.

Sinkkityön teki Saksassa tuon ajan johtava sinkkivalimo S.P. Devaranne vuosina 1845–1847. Veistokset on otettu katolta alas ja kunnostettu perusteellisesti vuosien 1996-1998 peruskorjauksen aikana ensimmäiseen kertaan yli sataan vuoteen.

Pietari
Pietari on lukkoseppien, ripittäytyjien ja kalastajien suojeluspyhimys. Pietarilla on kädessään kaksi avainta, jotka symboloivat oikeutta päästä taivaalliseen valtakuntaan. Pietaria on sanottu "apostolien pääluottamusmieheksi", ja hän puhui usein koko Jeesuksen opetuslapsijoukon puolesta. Kalastaja Simon, myöhemmin apostoli Pietari, oli yhtä aikaa uskossaan heikko ja vahva, taistelija ja pelkuri. Kuitenkin hän oli "kallio, jolle Jeesus rakensi seurakuntansa".

Tuomas
Tuomas on arkkitehtien, rakentajien ja maanmittareiden suojeluspyhimys. Tuomaalla on kädessään suorakulma. Tuomaan nimittäin kerrotaan rakentaneen intialaisen kuninkaan Gundafarin antamilla palatsirahoilla "taivaallisen palatsin". Tuomas antoi kansalle almuja ja käännytti heitä kristinuskoon. Tuomas oli totuuden etsijä, joka sai epäilijän maineen, koska hän ei aluksi uskonut Jeesuksen ylösnousemukseen.

Simon
Simon on puunhakkaajien, nahkurien ja kutojien suojeluspyhimys. Simonilla on kädessään saha. Apostolin kerrotaan kuolleen joko ristiinnaulitsemalla tai kuoliaaksi sahaamalla. Simon Kiivailija kuului yltiöisänmaalliseen ja syvästi uskonnolliseen seloottien ryhmittymään. Uusi Testamentti ei kerro mitään Simon Selootin syntyperästä tai toiminnasta, mutta perimätiedon mukaan hän saarnasi mm. Pohjois-Afrikassa.

Johannes
Johannes oli kirjanpainajien ja kirjakauppiaiden, notaarien ja kirjoilijoiden suojeluspyhimys. Johanneksen tunnuskuva on myrkkypikari tai käärme. Legendan mukaan roomalaisten Diana-jumalan pappi ojensi Johannekselle myrkkymaljan, mutta kun Johannes teki ristinmerkin maljan ylle, pakeni myrkky käärmeen muodossa. Johannes muodosti yhdessä Pietarin ja Jaakobin kanssa Jeesuksen lähimpien ryhmän. Johannes lienee ollut opetuslapsista ainoa, jota ei surmattu marttyyrina.

Matteus
Matteus on vero- ja tullivirkailijoiden sekä kirjanpitäjien suojeluspyhimys. Matteus oli tullimiehenä Kapernaumissa, kun Jeesus kutsui hänen seuraansa. Ei ole varmuutta siitä, kirjoittiko apostoli Matteus Matteuksen evankeliumin, mutta kirjoitusvälineet Tuomiokirkon Matteus-veistoksen on kirjoittajan tunnusmerkki.

Bartolomeus
Maanviljelijän poikana pidetty Bartolomeus on paimenien ja viininviljelijöiden suojeluspyhimys. Bartolomeuksen ovat pyhimyksekseen halunneet myös monet veistä käyttävät käsityöläiset, kuten kirjansitojat, nahkurit, räätälit ja teurastajat. Tuomiokirkon apostoli Bartolomeuksella on kädessään veitsi. Perimätieto arvelee Bartolomeuksen toimineen Armeniassa, missä hän myös kuoli. Apostoli lienee nyljetty elävältä, mistä johtuu, että kirkkotaiteessa hänen tunnuksenaan on veitsi.

Paavali
Paavalia (Salus) pitävät pyhimyksenään teologit, teltantekijät ja kirkollinen lehdistö. Paavali oli Rooman kansalainen, mistä syystä häntä ei voitu ristiinnaulita, vaan hänet mestattiin miekalla. Miekka onkin hänen tunnuksensa kirkkotaiteessa. Oppinut juutalaisen uskon puolustaja ja teltantekijä Saulus organisoi kristittyjen vainoja, kunnes itse kohtasi Kristuksen. Paavali perusti useita kristillisiä seurakuntia. Paavali kärsi marttyyrikuoleman ilmeisesti samoissa keisari Neron vainoissa kuin Pietarikin.

Jaakob Vanhempi
Jaakobia ovat pitäneet suojeluspyhimyksenään pyhiinvaeltajat, sotilaat, ratsumiehet ja apteekkarit. Tuomiokirkon Jaakobilla on kädessään simpukan kuvalla koristettu matkasauva. Jaabob oli ensimmäinen uskonsa tähden surmattu apostoli, eikä hän ilmeisesti käynyt Israelin ulkopuolella Samariaa lukuun ottamatta. Kuitenkin 600-luvulle ajoittuva legenda kertoo hänen saarnanneen Espanjassa.

Jaakob Nuorempi
Jaakob nuorempaa ei ole mikään ammattiryhmä ottanut suojeluspyhimyksekseen. Tosin 1700-luvulta asti häneltä on rukoiltu apua naapuruussuhteiden selvittämiseen. Tiedot Jaakobin kuolemasta ovat ristiriitaisia. Yhden tarinan mukaan hänet surmattiin nuijapäisellä kepillä, mikä on hänen tunnuksensa myös Tuomiokirkon veistoksessa.

Andreas
Andreas oli erityisesti kalastajien suojelija. Hänet ristiinnaulittiin vinoristille, mikä on hänen tunnuksensa kirkkotaiteessa. Pietarin veli Andreas oli kirkollisen perinteen mukaan "ensiksi kutsuttu apostolien joukossa". Tavattuaan Jeesuksen Andreas sanoi veljelleen: "Me olemme löytäneet Messiaan". Näin hänestä tuli ensimmäinen Kristuksen lähetyssaarnaaja. Perimätiedon mukaan Andreas toimi Vähässä-Aasiassa ja Etelä-Venäjällä. Taddeus
Taddeusta pitävät suojelijanaan kirvesmiehet, teurastajat, sepät ja sokerileipurit. Taddeuksen tunnus kirkkotaiteessa on mestauskirves. Perimätiedon mukaan Taddeus toimi ensin Juudeassa ja siirtyi sitten Etelä-Egyptiin ja Etiopiaan. Taddeus kuoli Etiopiassa. Perimätieto esittää hänen kuolemastaan kolme erilaista versiota: ristiinnaulitsemisen, mestaamisen tai kivittämisen.

Filippus
Filippusta pitävät pyhimyksenään rihkamakauppiaat ja vanuttajat. Tuomiokirkon Filippuksella on vasemmassa kädessään risti ja oikeassa avattu kirja. Risti on Filippuksen kuoleman symboli ja kirja apostolien yhteinen symboli: He kuolivat puolustaessaan Jumalan sanaa. Filippus kuului ensin Johannes Kastajan opetuslapsiin. Perimätieto kertoo hänen toimineen toisaalta Etelä-Venäjällä, toisaalta Vähässä-Aasiassa. Hänen kerrotaan kärsineen marttyyrikuoleman yhdessä tyttäriensä kanssa, koska hän taisteli Mars-jumalan palvontaa vastaan.