10.08. Congratulations: Lauri, Lasse, Lassi | Feedback
St. Matthew Church

Personliga berättelser om psykisk ohälsa

Matteus parish

06.11.2018, 16:38 /  updated 06.11.2018, 16:46
Lördagen den 10 november kl 18.00 ger Matteus församling en välgörenhetskonsert för att uppmärksamma självmord och psykisk ohälsa.

– Finland har ett envist rykte om att det är otroligt mycket självmord, det stämde på 90-talet men tack och lov är situationen bättre nu, säger My Ström, diakon i Matteus församling och en av initiativtagarna bakom konserten.

Självmord är sammankopplat med psykosociala problem som fattigdom, ensamhet, arbetslöshet men även psykiatriska orsaker som depression eller andra diagnoser. Det preventiva arbetet handlar mycket om att sprida budskapet att du inte behöver vara ensam. Inte med dina tankar, känslor men inte heller med din vardag. Det finns hjälp att få.

– Det är just här som kyrkan och inte minst diakonin har en viktig uppgift och en möjlighet för livräddande arbete, för mindre ensamhet mer gemenskap, rättvisare samhälle och en allmän attityd att vi har ett ansvar att ta hand om varandra och inte gå förbi det som känns obekvämt.

Under konserten kommer publiken utöver musik att få tal del av en del personliga berättelser om psykisk ohälsa.

– Vi vill ge ett budskap om hopp. Även om det verkar nattsvart mitt i sjukdomen hos sig själv eller en anhörig så finns det en väg ut. Det blir ljusare, man kan tillfriskna. Vi vill visa levande exempel på det. Det är genom personliga berättelser som fakta och teorier blir en verklighet som vi kan relatera till, säger Ström.

Den frivilliga entréavgiften går oavkortat till Psykosociala förbundet som är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland.

– Psykosociala förbundet erbjuder bland annat gratis lågtröskelstöd i vardagen i form av olika “vardagsrum” och sammanhang där man kan finna gemenskap och stöd. Vården är i vissa fall en byråkratisk maskin som man kan fastna i, då är det bra att det finns ställen man kan gå till utan remiss eller diagnos, säger Ström.

Förbundet erbjuder också psykisk förstahjälp-kurser och arbetar för att öka medvetenheten om vad psykisk hälsa är och vad man kan göra för att förbättra den.

Hurdan är din kyrka? Rösta i församlingsvalet

Vill du att din församling satsar särskilt på att hjälpa personer med psykisk ohälsa? Eller vill du ha flera projektkörer och mera alternativ rock i kyrkan?

Nu har du chansen att påverka! I samband med välgörenhetskonserten Colors, lördagen den 10 november kl 18 i Matteuskyrkan, är det möjligt att förhandsrösta i församlingsvalet. Din röst är viktig! Du kan förhandsrösta i Matteus kyrkan oavsett vilken församling du tillhör. Kom ihåg identitetsbevis!