24.09. Onneksi olkoon: Alvar, Auno | Palaute
Koko Helsinki

Tulot

18.08.2016, 12:41

Vuonna 2013 verotulojen osuus Helsingin seurakuntien kokonaistuloista oli 75 prosenttia. Verotulojen suhteellinen osuus on Helsingissäkin ollut suurempi sellaisina vuosina, jolloin sijoitustoiminnan tuotot ovat olleet pienemmät. Nyrkkisääntönä voi pitää, että Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien tuloista noin 80 prosenttia on tullut veroista.

Kirkon jäsenet maksavat Helsingissä tuloistaan prosentin kirkollisveroa. Vuonna 2014 näitä verotuloja Helsingin seurakunnilla oli 78,6 miljoonaa euroa. Kirkollisvero maksetaan samasta tulosta kuin kunnallisverokin.

Seurakunnat saavat myös osuuden yhteisöjen maksamasta yhteisöverosta korvauksena kirkon ylläpitämistä yhteiskunnallisista palveluista kuten hautaustoimesta sekä väestörekisteristä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista huolehtimisesta. Vuonna 2014 näitä korvauksia tuli Helsingissä lähes 19 miljoonaa euroa. Koko Suomen tasolla kirkko saa yhteisöverotuottoina noin kaksi kolmasosaa siitä summasta, jota edellä mainittujen yhteiskunnallisten palvelujen tuottaminen kirkolle todellisuudessa maksaa.

Yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvausjärjestelmä uudistuu vuoden 2016 alusta. Korvaus maksetaan tulevaisuudessa lakisääteisen valtionavun muodossa eikä enää yhteisöverona. Helsingissä tämä tekee tuloihin arviolta noin 6 miljoonan euron loven.

Saamistaan verotuloista Helsingin seurakunnat maksoivat vuonna 2014 valtiolle korvausta verotuksen hoitamisesta 2,2 miljoonaa euroa. Kokonaiskirkon toimintaa varten maksettava keskusrahastomaksu oli samana vuonna 7,3 miljoonaa euroa.

Sijoitustulot

Helsingin seurakunnilla on sijoitusomaisuutta, josta saatava tulo on käytettävissä seurakuntien tarpeisiin. Se auttaa ylläpitämään kirkon toimintaa ja pitämään kirkollisveroprosentin mahdollisimman alhaisena.

Keskimäärin sijoitustoiminta on tuottanut vuosina 2009–2013 noin 15 miljoonaa euroa vuodessa nettona: 10 miljoonaa tuli kiinteistösijoituksista ja 5 miljoonaa muista sijoituksista. Tuotto vaihtelee muun muassa korkotason ja sijoitusten arvonmuutosten sekä kiinteistöjen myynnistä saatujen myyntivoittojen vuoksi. Keskimäärin sijoitustoiminnan menot olivat tilinpäätöslaskelmassa samoina vuosina noin kuusi miljoonaa euroa. Kun menot vähennetään tuotoista, sijoitustoiminnasta jäi siis "puhtaana" vuosittain vajaat kymmenen miljoonaa euroa seurakuntien käyttöön.

Toimintatulot

Helsingin seurakunnat saavat erilaisista osallistumismaksuista, vuokrista ja muista pienemmistä toimintatuloista vuosittain hieman yli kymmenen miljoonaa euroa. Vuonna 2014 summa oli 13,6 miljoonaa euroa. Näitä tuloja ovat esimerkiksi rippileireistä, päiväkerhoista ja hautauksesta perittävät maksut. Maksut kattavat yleensä vain osan näiden toimintojen kokonaiskuluista ja loput katetaan pääosin verotuloilla.

Korvauksia ovat esimerkiksi sellaiset osuudet, joita muut seurakunnat tai kaupunki maksavat Helsingin seurakunnille yhteisesti toteutettavasta toiminnasta, esimerkiksi iltapäiväkerhotoiminta.

Lahjoituksia ovat muun muassa yksityisten henkilöiden antamat lahjoitukset ja testamenttirahastojen tulot jonkin seurakuntien toimintamuodon tukemiseen.