24.02. Onneksi olkoon: Matti, Matias | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

Sijoitukset

Viestintä

16.09.2016, 15:42

Helsingin seurakunnille on historian saatossa kertynyt omaisuutta. Osa siitä on tullut testamentti- tai muuna lahjoituksena. Esimerkiksi tiettyjä maa-alueita lahjoitettiin seurakunnille jo 1500-luvulla. Osa kertyneestä omaisuudesta on poikkeuksellisen hyviltä talousvuosilta, jolloin seurakuntien tulot ovat olleet menoja suurempia.

Omaisuutta hoidetaan vastuullisesti, jotta se tuottaisi seurakunnille tuloa. Osittain sijoitustoiminnan ansiosta Helsingissä on pystytty pitämään kirkollisveroprosentti maan alhaisimpana eli yhdessä prosentissa. Toisaalta sijoitusomaisuuden tarkoitus on turvata seurakuntien taloutta pitkällä aikavälillä. Huonoina talousvuosina ei jouduta äkillisesti supistamaan toimintaa tai vähentämään henkilökuntaa, kun säästöt toimivat ”puskureina”. Helsingin seurakunnilla on myös vuosikymmenien päähän kantavia velvoitteita muun muassa eläkkeiden maksamisesta ja arvokkaiden kiinteistöjen ylläpidosta.

Helsingin seurakuntayhtymän sijoituksista iso osa on kiinteistösijoituksia. Tällaisia tuloa tuottavia kiinteistöjä on noin 175 miljoonan euron edestä. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuudeksi luettavaan asuntokantaan kuului vuoden 2015 lopussa 710 huoneistoa. Lisäksi ei-sijoitusomaisuudeksi luettavissa kiinteistöissä oli noin 130 asuntoa.. Asunnoista kutakuinkin puolet on omien työntekijöiden työsuhdeasuntoina. Yhtymällä on tuloa tuottavaa tonttiomaisuutta 44 miljoonan euron sekä toimisto- ja liiketiloja noin 29 miljoonan euron edestä. Kiinteistösijoituksista saadaan vuosittain vuokratuottoina noin 10 miljoonaa euroa.

Muun sijoitusvarallisuuden kirjanpitoarvo on yli 130 miljoonaa euroa. Se on hajautettu siten, että korkeintaan 40 prosenttia siitä on pääomariskillistä ja loput pääomaturvattuja sijoituksia. Vuoden 2014 lopussa riskillisten sijoitusten osuus oli noin 38 prosenttia ja pääomaturvattujen noin 62 prosenttia. Seurakuntayhtymä noudattaa eettisen ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Viime vuosina sijoitustuottoja on saatunettona keskimäärin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2014 rahavarojen sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna 2,3 prosenttia. Sijoitustoiminnan tulot vaihtelevat vuosittain sen mukaan, miten sijoitusten arvo kehittyy.