19.01. Onneksi olkoon: Heikki, Henri, Henna, Henrik, Henni, Henriikka, Henrikki | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

Sanasto

Viestintä

16.09.2016, 15:43

Yrityksen liikevaihtoa vastaavat seurakuntien tuloslaskelmassa yhteenlasketut toimintatuotot ja verotulot. Toimintatuotot ovat iltapäivä-, päiväkerho-, rippikoulu- ja muita maksuja sekä hautausmaksuja. Niiden osuus on noin 4,7 prosenttia. Vuokra-, lahjoitus- ja avustustuotot ovat 4,0 prosenttia. Muiden seurakuntayhtymien ja esimerkiksi kaupungin maksamat korvaukset yhteisesti toteutettavasta toiminnasta ja ostopalveluista ovat 2,9 prosenttia. Verotuottojen osuus on 88,0 prosenttia.

Yrityksen tuloslaskelman ”juoksevat menot” koostuvat seurakunnaissa pääosin henkilöstökuluista. Noin puolet seurakuntien toimintaan varatusta rahasta menee palkkoihin. Niistä maksetaan palkat mm. seurakuntien, hautausmaiden ja ns. yhteisten työmuotojen kuten erityisnuorisotyön ja perheneuvonnan työntekijöille. Helsingin seurakuntien palveluksessa on noin 1 200 henkilöä.

Valtio perii kustannukset verojen keräämisestä ja vuonna 2015 niiden osuus oli 2,1 miljoonaa euroa. Helsingin seurakunnat maksoivat vuonna 2015 Kirkon keskusrahastoon 7,5 miljoonaa euroa. Keskusrahasto vastaa kirkon keskushallinnosta ja toimii tasausrahastona, jonka avulla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia seurakuntia.

Seurakunnat eivät tuota liikevoittoa, koska ne ovat julkisia organisaatioita kuten kunnat. Tässä kohden seurakuntien tuloslaskelman kaikista vero- ja toimintatuloista vähennetään ”juoksevat menot”

Rahoitustuotot ovat seurakunnille merkittävä tulonlähde, ja niistä on säästetty rahaa niin sanotusti pahan päivän varalle. Rahoitustuotoista vähennetään ensin rahoituskulut eli tuottojen hankkimisesta syntyneet kustannukset.

Voitto ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja tuloveroja on seurakuntien tuloslaskelmassa vuosikate. Se on seurakuntien tuloslaskelman ehdottomasti tärkein tunnusluku. Seurakunnasta se kertoo saman kuin ”voitto” yrityksestä. Vuosikatteesta näkyy, miten tulorahoitus riittää investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Seurakuntien tuloslaskelmassa suunnitelman mukaiset poistot vähennetään vasta vuosikatteesta. Jos vuosikate riittää poistoihin, seurakunnan tulos on positiivinen.

Yritysten tuloslaskelmasta seurakunnat eroavat selkeimmin tässä kohden, koska yrityksissä poistot on tehty jo ennen liikevoiton laskemista.

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja on luku, joka kertoo, miten vuosi on mennyt taloudellisesti.

Tilikauden voitto on sama kuin tilikauden ylijäämä.