21.04. Onneksi olkoon: Anssi, Anselmi | Palaute
Koko Helsinki

Vihille ulkomailla

22.12.2020, 09:46
Haluttaessa avioitua ulkoimailla, maan valinta ratkaisee, voidaanko vihkiminen toimittaa Suomen lain mukaan ja voiko suomalainen pappi vihkiä. Joka maassa on avioliitosta omat säädökset, joita pitää noudattaa. Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu asianomaisen maan lakien ja määräysten mukaan, mikä joissakin maissa saattaa kestää jopa useita viikkoja.

Jokaisella evankelis-luterilaisen kirkon papilla on virkansa puolesta oikeus vihkiä Suomen rajojen sisäpuolella, muttei niiden ulkopuolella. Tämä on hyvä tietää, jos on ajatellut pyytää pappiystäväänsä matkalle mukaan vihkijäksi. Opetusministeriö on myöntänyt osalle siirtolais- ja turistipapeille vihkimisoikeuden asemapaikassaan. Näissä maissa avioliitto on siis mahdollista solmia Suomen lain mukaan Suomen viranomaisen edessä.

Avioliiton siunaaminen ulkomailla

Kaikilla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeilla on sekä Suomessa että ulkomailla oikeus toimittaa avioliiton siunaus. Avioliitto voidaan siunata ulkomailla sen jälkeen kun avioliitto on solmittu Suomen lakien mukaan.

Jos pappi ei tunne avioparia entuudestaan, hän tarvitsee todistuksen siitä, että siunattava pari on vihitty avioliittoon. Tähän tarkoitukseen käy esimerkiksi virkatodistus, josta selviävät perhesuhteet.

Lisätietoa ulkomailla vihkimisestä löytyy Kirkko ja ulkosuomalaiset -sivustolta.

Naimisiin muun maan kansalaisen kanssa

Suomessa voidaan kirkollisesti vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Mikäli toinen vihittävistä on ulkomaan kansalainen tai kuuluu muuhun kuin ev.lut. kirkkoon, kannattaa keskusrekisteriin ottaa yhteyttä jo hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Virallisten papereiden hoitaminen saattaa viedä aikaa.

Lisätietoa saatte keskusrekisteristä, puh. 09 2340 8000, keskusrekisteri.helsinki(at)evl.fi.