08.08. Onneksi olkoon: Sylvi, Sylvia, Silva | Palaute
Koko Helsinki

Omaishoitajille

02.03.2020, 17:25

Meistä jokainen voi olla jossain elämämme vaiheessa yksi niistä, jotka huolehtivat ikääntyvän vanhemman, vammaisen tai sairaan läheisen arjen sujumisesta.

Omaishoito vaihtelee vähemmän vaativasta arkiaskareissa auttamisesta ympärivuorokautista apua edellyttäviin tilanteisiin. Hoitosuhde on voinut kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntyessä tai äkillisesti sairauskohtauksen, sairastumisen tai vammaisen lapsen syntyessä perheeseen. Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitajaa.

Seurakunnat järjestävät omaishoitajille virkistyspäiviä ja -leirejä. Eri puolilla kaupunkia kokoontuu myös vertaistukiryhmiä, joissa osallistujilla on mahdollisuus jakaa ryhmässä arjen kokemuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Useat seurakunnat tekevät yhteistyötä Helsingin kaupungin omaishoidon toimintakeskusten kanssa. Uusista ryhmistä, virkistyspäivistä ja -leireistä kerrotaan myös Kirkko ja Kaupunki -lehdessä.

Seurakunnan diakoniatyöntekijän voi pyytää kotikäynnille tai häntä voi mennä tapaamaan vastaanotolle. Asioista voi puhua täysin luottamuksellisesti, sillä diakoniatyöntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.