25.09. Onneksi olkoon: Kullervo | Palaute
Koko Helsinki

Yhteinen arki

04.01.2018, 11:34
Hääpäivän jälkeen alkaa uusi elämä avioparina. Jo häitä suunnitellessa kannattaa miettiä, millainen parin yhteinen elämä tulee olemaan. Seurakunnat tarjoavat monenlaista tukea yhteiselle tielle.

"He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi.
Ja minkä Jumala on yhdistänyt,sitä älköön ihminen erottako." (Matt.19:6)

Parisuhteeseen kannattaa panostaa silloinkin, kun kaikki tuntuu menevän hyvin. Myös kirkollisten toimitusten avulla voitte juhlistaa ja vahvistaa omaa yhteiseloanne. Tällaisia toimituksia ovat mm. kodin siunaaminen, rukoushetki vuosipäivänä sekä usein myös perhejuhlana vietettävä kastepäivä.

Rukoushetki vuosipäivänä

Rukoushetki voidaan pitää avioliittoon vihkimisen vuosipäivänä tai muulloinkin avioparin sitä toivoessa. Sen johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetki voidaan viettää myös perhepiirissä. Sopivia paikkoja rukoushetkelle ovat esimerkiksi kirkko, kappeli tai koti.

Rukoushetkessä kiitetään yhteisestä elämästä ja pyydetään siunausta tuleviin vuosiin. Sitä voidaan viettää myös avioparia koskettaneen kriisin jälkeen vahvistukseksi sitoutumiselle. Rukoushetkeä vietetään usein myös avioliiton merkkipäivänä, kuten hopea- tai kultahääpäivänä. Sitä voidaan juhlistaa perhepiirissä tai suuremmalla joukolla.

Kodin siunaaminen

Kotia siunattaessa kiitetään kodista ja pyydetään siunausta sen asukkaille sekä rukoillaan, että kodissa vallitsisi rakkaus.

Kodin siunaamisen rukoushetken voi toteuttaa monella tavalla. Siunaamisen voi myös yhdistää tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimiseen tai muuhun juhlaan.

Koti siunataan useimmiten muuton jälkeen tai ensimmäistä yhteistä kotia perustettaessa. Myös vapaa-ajan asuntoja tai muita tiloja voidaan siunata.