01.10. Onneksi olkoon: Rauno, Rainer, Raine, Raino | Palaute
Koko Helsinki

Blankett för förlängning av gravrätt

06.05.2020, 11:22
Med denna blankett kan du beställa en förlängning av gravrättstiden. De med asterisk (*) angivna fälten är obligatoriska. Du får en anbudsfaktura per post inom ca en månad. Kostnaderna för den förlängda gravrättstiden ska betalas som engångsavgift för hela perioden. Förlängningen träder i kraft då betalningen registrerats hos oss. Priset fastställs enligt gällande taxa.

Förlängning av gravrätt

Uppgifter om graven

Beställarens uppgifter

Ange önskad längd!
Välj alternativ!