Etusivu > Uutiset ja tapahtumat > Uutiset > 2015 > 01 >

Valtaosa tyytyväisiä seurakuntien toimintaan Helsingissä

Valtaosa tyytyväisiä seurakuntien toimintaan Helsingissä

12.01.2015 09:00

Parempi kirkko-kyselyyn Helsingissä vastanneista 2 667 henkilöstä viidennes oli erittäin tyytyväisiä ja kaksi kolmasosaa vastaajistakin oli melko tyytyväisiä seurakuntansa toimintaan. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää seurakuntalaisten mielipiteitä seurakuntien nykyisestä toiminnasta ja saada myös ajatuksia toiminnan kehittämiseen jatkossa.

Melko tyytymättömiä oli 11 prosenttia vastaajista ja erittäin tyytymättömiä kaksi prosenttia. Tulosta voidaan kuitenkin pitää seurakuntien kannalta hyvänä, kun 86 prosenttia vastaajista oli joko melko tai erittäin tyytyväisiä.

− Hyvä seurakunta! Seuraan ilmoituksia ja ajattelin, että onpa paljon tarjolla kaikenlaista ja ihan mielenkiintoistakin. Upeita musiikkitilaisuuksia yms. Osallistun niukalti, mutta aina olen ollut tyytyväinen ja iloinen, että tuli lähdettyä, tiivistetään eräässä vastauksessa monien ajatuksia.

Tyytyväisyyttä oli edesauttamassa juuri seurakuntien monipuolinen toiminta- ja tapahtumatarjonta. Lisäksi seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset olivat omalla toiminnallaan antaneet monille positiivisen kuvan seurakunnasta. Avun saanti seurakunnalta ja yhteisöllisyys miellyttivät myös monia.

Tärkeimpinä toimintoina seurakunnissa mainittiin lapsi- ja perhetyö (40 % vastaajista), nuorisotyö (33 %), jumalanpalvelukset (31 %), diakonia (28 %), vanhustyö (28 %), kaikki työ (15 %), musiikkityö (14 %) ja yhteiskunnallinen työ (11 %).

Monien vastaajien mukaan heidät saisi liikkeelle ja osallistumaan seurakuntaan parhaiten erilaiset musiikkipitoiset tapahtumat, kuten konsertit, yhteislaulutilaisuudet ja musiikkipitoiset jumalanpalvelukset. Musiikki vaikuttaisi toimivan hyvänä porkkanana erityisesti sellaisille vastaajille, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan vain silloin tällöin. 40 % heistä arvotti musiikkitoiminnan itseään kiinnostavaksi. Ja kolmannes heistäkin, jotka eivät osallistu seurakunnan toimintaan, oli kiinnostunut musiikillisesta annista.

Myös teemamessut, keskustelutilaisuudet, perhetapahtumat jne. kiinnostivat vastaajia. Yleisesti ottaen enemmän kiinnostivat ilta-aikaan järjestettävät tilaisuudet, jonne voisi tulla töiden jälkeen.

Sunnuntaijumalanpalveluksen nykyistä ajankohtaa eli kello 10 aamulla piti kolmannes vastaajista parhaana. Myöhäisempää ajankohtaa jumalanpalvelukselle puolsi 42 prosenttia vastaajista eli kello 11:tä (27 %) ja kello 12:ta (15 %).

Vastaajista 70 prosenttia oli naisia ja 30 prosenttia miehiä. Vastaajista 21 prosenttia ilmoitti osallistuvansa seurakuntansa toimintaan usein, 61 prosenttia silloin tällöin ja 18 prosenttia ei osallistu toimintaan. 78 prosenttia vastaajista halusi osallistua seurakuntansa toimintaan, 22 prosenttia osallistuminen ei kiinnostanut.

Kyselyn toteutti Helsingin seurakuntayhtymälle Suomen OnlineTutkimus Oy. Kyselyn kohderyhmänä olivat Helsingin seurakuntien jäsenet, joita kaikista vastaajista oli 2415. Kysely toteutettiin 8.10.−5.12. internetissä sekä seurakuntavaalien ennakkoäänestys- ja äänestyspaikoilla paperilomakkeilla.

Parempi kirkko-kyselyyn vastattiin 8.10.–5.12. Vastaajia oli lähes 2700.