Ryhmiä

Tällä hetkellä diakonialla ei ole säännöllistä ryhmätoimintaa.