Keskusteluapu ja taloudellinen avustaminen

Keskusteluapua

Diakoniatyöntekijälle voi varata ajan, jos haluaa keskustella luottamukselisesti oman elämänsä kysymyksistä ja solmukohdista. Olemme käytettävissä myös kriisin yllättäessä tai silloin, kun kaipaat kuuntelijaa. Soittamalla tai lähettämällä sähköpostia oman alueen työntekijälle saa varattua ajan keskustelua varten.

Taloudellinen avustaminen

Taloudellisissa vaikeuksissa kannattaa ennen hakeutumista diakoniavastaanotolle hakea toimeentulotukea virka-aikana oman alueen sosiaalitoimistosta tai kiireellisissä tapauksissa virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksestä.

Ota yhteyttä Helsingin kaupungin sosiaalipäivystykseen , kun

  • tarvitset kiireellistä apua virka-ajan jälkeen
  • tarvitset neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalveluista
  • tarvitset neuvoa ja opastusta elämäntilanteessasi
  • olet huolissasi toisen henkilön pärjäämisestä
  • olet huolissasi lasten hyvinvoinnista

Seurakunnan antama taloudellinen apu on kriisiluontoista ja tilapäistä. Avustusta ei ole tarkoitettu toistuvaksi lisätoimeentuloksi, vaan tukitoimeksi selviytyä vaikean elämäntilanteen yli. Yhdessä etsitään keinoja selvitä kriisistä ja päästä elämässä eteenpäin.

Vastaanotolle otetaan mukaan tositteet tuloista ja menoista esim. sosiaaliviraston viimeisin päätös, vuokrakuitti, palkkakuitti tai tosite työttömyyskorvauksesta ja selvitykset veloista. Muistathan pyytää sosiaalitoimistosta myös kielteisen päätöksen kirjallisena ja tuoda sen mukanasi tapaamiseen. Mukaasi tarvitset myös kuvallisen henkilöllisyystodistuksen.