Turvallinen leiri kaikille

Tietoa rippikoululeirien säännöistä ja turvallisuusesta vanhemmille ja rippikoululaisille.


Turvallinen leiri koostuu monesta asiasta. Säännöt ja ohjeet luovat raamit turvalliselle leirille. Kaikilla leireillä noudatetaan seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita www.evl.fi/kkh/to/kkn/turvallisuusohjeet06.pdf.

Jokaista leiriä varten laaditaan turvallisuussuunnitelma, joka käydään läpi yhdessä leiriläisten kanssa. Turvallisuussuunnitelmaan sisältyy riskien kartoitus, pelastussuunnitelma ja ohjeet hätätilanteita varten. Lisäksi leirillä tarvitaan leiripaikkakohtaisia sääntöjä, jotka myös kerrotaan osallistujille. Koska leirin ohjaajilla on vastuu osallistujista leirin aikana, tulee heidän antamiaan ohjeita ja sääntöjä noudattaa.

Leirielämän periaatteita

1. Rippikoulussa opiskellaan toisen kunnioittamista ja arvostamista. Siksi on itsestään selvää, että toisia ei kiusata sanoin eikä teoin. Kiusaamiseen puututaan välittömästi.

2. Rippikoululeirillä on selkeä päiväohjelma, jota noudatetaan. Päivään kuuluu opiskelua, hartauksia, toiminnallisia tilanteita, ulkoilua ja vapaa-aikaa. Leirillä tarjotaan yleensä aamu- ja iltapala, lounas, päivällinen ja päiväjuoma (kahvi tms.). Jotta jokaisella olisi mahdollisuus osallistua ohjelmaan pirteänä ja levänneenä, leirillä vallitsee hiljaisuus klo 23 – 08. Tänä aikana jokaisella on oltava mahdollisuus nukkumiseen. Leirialueen rajat kerrotaan leirin alussa. Leirialueelta poistuminen ilman leirin turvallisuusvastaavan lupaa on kielletty.

3. Rippikoululeirillä eletään tiiviisti yhdessä toisten kanssa. Yhteiselämän mutkattoman sujumisen vuoksi, jokaisella tulee olla mahdollisuus myös jonkinlaiseen yksityisyyteen. Siksi toisten majoitushuoneisiin ei saa mennä kutsumatta eikä toisen tavaroihin saa koskea. Mikäli kännykkä tai joku muu rippikoululaisen soitin tai peli häiritsee leirielämää tai rippikouluopiskelua, voidaan laite ottaa leirin ohjaajien toimesta talteen sovituksi ajaksi.

4. Leirillä on mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen sovittuina aikoina. Turvallisuuden vuoksi leirillä voi uida vain uimavalvojan läsnä ollessa. Soutu- ja muiden veneiden käytöstä, pelastusliiveistä, kerralla veneeseen mahtuvien määrästä, vesillä liikkumisalueesta yms. annetaan leirillä erilliset ohjeet.

5. Rippikoulussa käsitellään myös sellaisia asioita, jotka saattavat kuohuttaa tunteita. Näitä asioita voivat olla perhe, seurustelu, seksi, kuolema, päihteet jne. Näitä aiheita käsitellään nuorta kunnioittaen ja arvostaen. Kristinuskon opetus ja hartauselämä kuuluvat rippikouluun. Hengellisistä asioista keskustellaan rakentavasti, ei painostaen.

6. Rippikoululeirillä voi kaikista varotoimenpiteistä huolimatta sattua tapaturmia. Enimmäkseen ne ovat pieniä ja laastari riittää hoidoksi. Mikäli jotain sattuu, leirin ohjaajat huolehtivat ensiavusta, ottavat yhteyttä vanhempiin ja sopivat loukkaantuneen kuljettamisesta lääkäriin. Tapaturmista aiheutuvat kulut korvataan Helsingin seurakuntayhtymän ottamasta vakuutuksesta. Vakuutus ei korvaa mahdollisesta sairastumisesta (esim. flunssa, angiina, umpisuolentulehdus) aiheutuvia kuluja. Huoltaja vastaa niistä. Seurakunnan vakuutus ei ulotu leiriläisten omaisuuteen. Toivomme teidän huomioivan tämän, kun valitsette varusteita retkeä/leiriä varten.

7. Leirikeskuksessa saattaa olla soutuveneitä, kanootteja tai talviaikaan avantouintimahdollisuus. Jos leirillä järjestetään jotain tavallisuudesta vaativampaa toimintaa (kuten kiipeilyä, pitkäkestoinen metsäretki, kirkkovenesoutua, sukellusta, seikkailutoimintaa pimeässä tms.), ohjaajat antavat leiriläisille tarkat ohjeet varusteista, turvallisuudesta ja siitä, mitä tehdään jos kaikesta huolimatta joku loukkaantuu.

8. Alkoholin ja muiden päihteiden tuominen rippikoululeirille tai niiden käyttäminen on kiellettyä. Alkoholin käyttö tai hallussapito johtaa rippikoululeirin keskeytymiseen. Huumeiden hallussapito tai käyttö johtaa lisäksi yhteydenottoon poliisiin. Rippikoululeirillä noudatetaan tupakkalakia ja tämä tarkoittaa sitä, että tupakointi ei ole sallittua. Mikäli nuorelle tupakoimattomuus rippileirin aikana tuottaa vaikeuksia, tulee asiasta keskustella työntekijän kanssa.

9. Joskus leirin sääntöihin ja ohjeisiin sopeutuminen ei onnistu. Mikäli leirillä syntyy ongelmia, joita ohjaajat eivät nuoren kanssa pysty selvittämään, otetaan yhteyttä vanhempiin. Leiriltä poistaminen on äärimmäinen toimenpide. Joskus leiri voi kuitenkin keskeytyä häiritsevän käyttäytymisen tai jatkuvan sääntöjen rikkomisen tms. syyn takia. Silloin vanhemmat/huoltajat vastaavat matkakuluista eikä leirimaksua palauteta.

Halutessanne keskustella rippikoulun yhteiselämän periaatteista, ottakaa yhteyttä rippikoulun opettajiin.