Etusivu > Seurakunnat > Malmin seurakunta > Toiminta > Kansainvälisyys > Lähetys >

Nimikkolähetit ja kohteet

Malmin seurakunnan nimikkolähetit ja -kohteet

Seurakunnalla on omia nimikkolähettejä ja -kohteita. Seurakunta tukee lähetystyötä keräämällä varoja työalueille ja rukoilemalla lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden puolesta.

NIMIKKOLÄHETIT

Katri Niiranen-Kilasi Tansaniassa
Suomen Lähetysseura

NIMIKKOKOHTEET

Taiwanin luterilaisen kirkon työ ja siellä kulloinkin olevat lähetystyöntekijät, nyt Laura ja Jukka Kääriäinen, Suomen Lähetysseura

Huumevieroituskoti Viiden Tuulen Majatalo Taiwanilla
Suomen Lähetysseura

Vammaisten tuki- ja koulutushanke Mongoliassa
Lähetysyhdistys Kylväjä

Senegalin luterilaisen kirkon koulutyön hanke
Suomen Lähetysseura (Kasvatuksen työalan oma kohde)

Senegalin luterilaisen kirkon hengellinen työ ja siellä kulloinkin olevat lähetystyöntekijät, nyt Anni ja Heikki Takko
Suomen Lähetysseura

LISATIETOJA:

Katri Niiranen-Kilasi toimii opettajien kouluttajana Tansaniassa luterilaisen kirkon ylläpitämän yliopiston, Tumainin, yksikössä Makumirassa. Tumaini on swahilia ja tarkoittaa toivoa. Tansaniassa on suuri pula opettajista, joita tarvitaan eritasoisiin kouluihin ympäri maata. Opettajat tuovat koulutuksen myötä toivoa köyhälle kansalle.

Katri toimii Makumirassa Suomen Lähetysseuran työntekijnä. Hän on koulutukseltaan kielten maisteri. Malmin seurakunta on tukenut Katrin työtä vuodesta 2008 alkaen.

Yhteys: katri.niiranen-kilasi(at)felm.org
Lue lisää Tansanian työstä

Laura ja Jukka Kääriäinen työskentelevät Taiwanin luterilaisessa kirkossa Suomen Lähetysseuran työntekijöinä. Jukka toimii Hsinchun luterilaisen seminaarin opettajana ja Laura maahanmuuttajatyössä. Jukka on koulutukseltaan teologian tohtori ja Laura kasvatustieteiden maisteri.

Malmin seurakunta on tukenut Taiwanin luterilaisen kirkon työtä vuodesta 2015 alkaen. Kirkon työlle kasvot antavat kulloinkin maassa olevat suomalaiset työntekijät, tällä hetkellä Kääriäiset.

Taiwanin evankelisluterilainen kirkko järjestäytyi kirkoksi vuonna 1977. Kirkolla on 19 seurakuntaa ja noin 2000 jäsentä. Kirkon perustoimintamallina on paikallisseurakuntien työ. Kirkon toimintaa rajoittaa työntekijäresurssien puute. Väestön muuttoliike on myös suuri haaste. Kirkko pyrkii kuitenkin laajentamaan työtään erityisesti lapsi- ja päiväkotityössä, diakoniassa sekä aktiivisessa toiminnassa naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi.

Yhteys: jukka.kaariainen(at)felm.org, laura.kaariainen(at)felm.org
Lue lisää Taiwanin työstä

Huumevieroituskoti Viiden Tuulen Majataloa
Taiwanilla on tuettu sen perustamisvuodesta 1993 alkaen Suomen Lähetysseuran kautta. Kristillistä huumetyötä tehdään kolmessa eri keskuksessa huume- ja alkoholiriippuvaisten miesten ja naisten sekä tyttöjen ja poikien parissa. Huumeongelma on Taiwanilla suuri. Kristillisellä huumetyöllä on saavutettu hyviä ja kestäviä tuloksia ja se on muuttanut ihmisten elämää. Työtä arvostetaan myös Taiwanin valtion taholta.

Majatalo on monien uusien alkujen paikka, jonka toiminta todistaa Jumalan rakkauden eheyttävästä ja uutta luovasta voimasta.

Senegalin luterilaisen kirkon koulutyön hanke on Malmin seurakunnan nuorten kohde vuodesta 2012 alkaen. Kummitoiminnan piiriin kuuluu 300 lasta, joille halutaan mahdollistaa koulunkäyntimahdollisuus päiväkerhosta ammattiin saakka.

Suurin osa lapsista tulee maaseutukylistä, joissa toimeentulo on niukkaa. Perheet ovat suuria ja vähävaraisia. Kirkon kummikomitea valitsee kummiohjelmaan lapsia, joilla ei varattomuuden vuoksi olisi muuten mahdollisuutta käydä koulua.

Kummitoiminnan piiriin kuuluu myös kolme päiväkerhoa eri seurakunnissa sekä kolme oppilaskotia St.Louissa ja Fatickissa. Oppilaskodit tarjoavat turvallisen asuinpaikan opiskelupaikkakunnilla.

Koulutyön hanke on osa Suomen Lähetysseuran ja Senegalin luterilaisen kirkon työtä, jota Malmin seurakunta tukee. Kummitoiminnan avulla kirkko taistelee köyhyyttä vastaan.

Anni ja Heikki Takko työskentelevät Senegalin luterilaisessa kirkossa elokuusta 2016 alkaen. Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Anni Takon tehtävänä on toimia läntisen Afrikan (Senegal ja Mauritania) alueen kirkollisen työn koordinaattorina. Agronomi Heikki Takko tukee ja kehittää kirkon omaehtoisuutta.

Malmin seurakunta on tukenut Senegalin luterilaisen kirkon työtä jo vuodesta 1983. Kirkon työlle kasvot antavat kulloinkin maassa olevat suomalaiset työntekijät, tällä hetkellä Takot.

Senegalin luterilainen kirkko on köyhä, etupäässä maaseutuväestöstä koostuva lähetystilanteessa elävä vähemmistökirkko, joka elää islamilaisen kulttuurin keskellä. Se pyrkii vahvistamaan kristillisyyden leviämistä niin evankelioimistyön kuin teologisen koulutuksen kautta. Haasteet hengellisen työn kehittämiseksi ovat suuret johtuen sekä työntekijä- että taloudellisten resurssien pienuudesta. Kirkko tekee kuitenkin omassa ympäristössään laaja-alaista ja sitkeää työtä.

Yhteys: anni.takko(at)felm.org, heikki.takko(at)felm.org
Lue lisää Senegalin työstä

Vammaisten tuki- ja koulutushanketta Mongoliassa on tuettu syksystä 2011 alkaen Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Hanke on ollut pioneerityötä maassa, jossa ei ole ollut palveluja vammaisille.

Tukiprojekti on kehitysyhteistyötä, jonka tarkoituksena on koulutuksen ja erilaisten toimintojen välityksellä tukea vammaisten parempaa osallisuutta yhteiskunnassa. Samalla halutaan kehittää yhteiskunnan myönteistä asennoitumista vammaisiin ihmisiin ja tukea heidän ihmisarvoaan.
Lue lisää Mongolian työstä

Lue lisää vammaisten tukihankkeesta

ESITTEITÄ

Lahetysjuliste 2016 (pdf, 2.93 Mt)


Lisätietoja nimikkotyöstä:

Kansainvälisen työn sihteeri
Minna-Sisko Mäkinen
minna-sisko.makinen(at)evl.fi
(o9) 2340 4416

Vammaisille järjestetty retki Mongoliassa

Fatickin oppilaskodin tyttöjä Senegalissa

Koululaisia Tansaniassa

Kaste Viiden Tuulen Majatalossa Taiwanilla

Senegalin lähetystyöntekijät Anni ja Heikki Takko perheineen

Tansanian lähetystyöntekijä Katri Niiranen-Kilasi ja puolisonsa Doward Kilasi

Taiwanin lähetystyöntekijät Laura ja Jukka Kääriäinen perheineen