Muut toimitukset

Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen sopii hyvin esimerkiksi silloin,
kun muutetaan uuteen kotiin. Kotona tapahtuvan
kasteen ja vihkimisen yhteyteen kodin siunaaminen sopii myös hyvin.

Kodin siunaaminen vastaa ennen ainakin maaseudulla tavallisia
kotiseuroja uuden kodin valmistuessa. Kodin
siunaamisen avulla voi myös tutustua naapureihin.
Kodin siunaaminen on juhlahetki, joka soveltuu erinomaisesti
myös yksineläjän kotiin.


Toimituksen voi varata kirkkoherranvirastosta, puh. 09 2340 3600

Koti voidaan valmistaa juhlahetkeen esim. kattamalla pöytä
valkoisella liinalla ja asettamalla sen päälle kaksi palavaa kynttilää,
Raamattu sekä ristiinnaulitun kuva tai risti. Toimitusta voidaan elävöittää
vuodenaikaan ja osallistujien elämään ja harrastuksiin liittyvillä
asioilla, kukilla, kynttilöillä ja musiikilla.

Rippi

Kahdenkeskisessä keskustelussa papin kanssa toimitetussa yksityisessä ripissä ihminen tunnustaa syntinsä ja saa synninpäästön. Pääjumalanpalveluksen alussa luettavaa yhteistä synnintunnustusta ja sitä seuraavaa armonvakuutusta voidaan pitää yleisenä rippinä.

Ripin saa vastaanottaa pappi tai maallikko. Pappia sitoo rippisalaisuus, toisin sanoen ripissä ilmaistuja asioita ei saa paljastaa kenellekään.

Perusteena ripille voidaan esittää Jeesuksen sanat Matteuksen ja Johanneksen evankeliumeissa:

"Jeesus sanoi Pietarille: ’Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.’" (Matt. 16:19)

"Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ’Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.’"(Joh. 20:22-23)."

Sairaan rippi ja ehtoollinen

Pappi voidaan kutsua sairaan luokse joko kotiin tai sairaalaan. Toimitus toteutetaan yhteistyössä omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Ehtoollisvälineet asetetaan valkoisella liinalla peitetylle pöydälle sairaan lähelle. Pöydälle voidaan asettaa myös kynttilä ja risti tai krusifiksi. Myös läsnä oleville annetaan ehtoollinen, jos he sitä haluavat.

Mikäli ehtoollista ei vietetä, ripin voi toimittaa papin ja lehtorin lisäksi diakoniatyöntekijä tai muu seurakunnan työntekijä tai joku seurakunnan jäsen.

Jos joku on kuoleman vaarassa tai muuten erityisessä hätätilanteessa ja hän haluaa ehtoollista, saa jokainen kristitty sen antaa hänelle.

Avioliiton siunaus

Avioliitto, joka on solmittu siviiliviranomaisen edessä, voidaan pyydettäessä siunata.

Avioliiton siunaaminen toimitetaan kirkossa tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja siunattavat siitä sopivat. Kirkkoa varattaessa on syytä olla ajoissa liikkeellä, sillä aikavaraukset tehdään kuukausia ennen juhlaa.

Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksessa tulisi olla ainakin yksi virsi tai vihkilaulu. Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee keskustella asiasta.

Katso avioliiton siunaamisen kaava Kirkollisten toimitusten kirja .

Konfirmaatio

Rippikoulun päätteeksi vietettäväkonfirmaatio merkitsee vahvistamista. Konfirmaatiossa Jumala toimii konfirmoitavien vahvistajana, kun seurakunta rukoilee heidän puolestaan, ja heidät siunataan apostolisella siunauksella. Viime vuosina on yleistynyt tapa, että kummit voivat osallistua kummilapsensa siunaamiseen.

Saatuaan rippikoulussa opetusta kastettu tunnustautuu konfirmaatiossa Jeesuksen opetuslapseksi. Hän yhtyy samaan uskontunnustukseen, jonka vanhemmat ja kummit lukivat kastetilaisuudessa.

Konfirmaation jälkeen nuori saa käydä itsenäisesti ehtoollisella. Tätä ennen hän on voinut osallistua ehtoolliseen vanhempansa tai muun hänen kristillisestä kasvatuksestaan huolehtivan kanssa. Rippikouluaikana nuori voi ehtoollisopetusta saatuaan osallistua ehtoolliseen rippikoulun opettajan kanssa. Konfirmaatio on edellytyksenä myös sille, että hän voi toimia kummina ja voi asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin saavutettuaan äänioikeuden edellytyksenä olevan iän (18 vuotta)