Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisessa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten. Ylösnousemususko elää kuoleman ja surun keskellä.

Omaiset voivat hoitaa hautausjärjestelyt itse, jättää ne kokonaan yksityisen hautaustoimiston tehtäväksi tai sitten ostaa osan palveluista hautaustoimistosta ja hoitaa osan itse.

Hautaustoimistot huolehtivat hautajaisjärjestelyistä, kuten vainajan kuljetuksesta, arkusta tai uurnasta sekä hoitavat sopimuksen mukaan kaikki muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat.

Keskusrekisteri

Monet hautaukseen liittyvät asiat voidaan hoitaa yhdellä käynnillä tai soitolla Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisteriin. Sieltä varataan vainajan hautapaikka, siunauskappeli ja siunausaika, siellä sovitaan tuhkauksesta ja sieltä voi varata myös haudanhoidon. Ennen hautaamista keskusrekisterillä täytyy olla lääkärin allekirjoittama hautauslupa tai tiedon täytyy olla rekisteröitynä väestötietojärjestelmään.

Keskusrekisteri sijaitsee Seurakuntien talossa, Kolmas linja 22 B. Hautapalveluiden puhelin on 09 2340 6000. Aukioloaika ma-pe klo 8 – 15.45.

Kirkkoherranvirasto

Seurakunnan kirkkoherranvirastossa asioidaan, kun siunaustilaisuus halutaan pitää kirkossa tai muistotilaisuus seurakunnan tiloissa. Sieltä pyydetään myös pappia toimittamaan siunaus.

Kallion päivystävän papin puhelinnumero on 09 2340 3602

Ma, ti, to ja pe klo 9 – 14
Ke klo 12 – 17

Siunauspaikka

Hautaan siunaaminen tapahtuu yleensä hautausmaan kappelissa tai vainajan omassa kotikirkossa. Joskus siunaaminen voidaan toimittaa myös haudalla. Helsingissä on käytössä viisi hautausmaata sekä Kallion kirkon uurnaholvi. Kallion kirkon uurnahautausmaasta on lisätietoja sivuillamme Kallion kirkon kohdalla.

Helsingissä kappeleita on kaikilla hautausmailla Maunulaa lukuun ottamatta. Pienimpiin niistä mahtuu noin 50 ja suurimpaan, Hietaniemen uuteen kappeliin yli 200 saattajaa. Aika niihin varataan keskusrekisteristä. Hietaniemessä sijaitsevaan yksityiseen Krematoriokappeliin varataan aika Krematoriosäätiöltä: Kanslia (ajanvaraus, tiedotus) p. 09 605 913, Krematorio (Hautajaiset, uurnien luovutus) p. 09 444 088.
Kirkoissa tapahtuviin siunauksiin varataan aika seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Jo siunausaikaa varattaessa on syytä varmistaa, että aika sopii myös siunauksen toimittavalle papille.

Kappelien ja kirkkojen käyttö siunaustilaisuuksiin samoin kuin seurakuntasalien käyttö muistotilaisuuksiin on Helsingin seurakuntien jäsenille maksutonta. Muilta sen sijaan peritään vuokra. Siunaavan papin palvelut ovat aina maksuttomia.

Haudan hoito on tehtävä, jonka omaiset voivat joko hoitaa itse tai ostaa palvelun seurakuntien hautainhoitorahastolta.


Ilmoitus kirkossa

Jumalanpalveluksessa luetaan sunnuntaisin esirukouksen yhteydessä kuluneen viikon aikana hautaan siunauttujen seurakunnan jäsenten nimet ja sytytetään kynttilät. Ilmoitukset luetaan sekä Kallion että Alppilan kirkon sunnuntaijumalanpalveluksissa. Vanha tapa on, että omaiset osallistuvat tähän jumalanpalvelukseen.

Suruliputus

Kuolinpäivänä lippu pidetään puolitangossa koko päivän. Hautajaispäivänä lippu on puolitangossa siunaustilaisuuden loppuun. Suruliputusta voidaan kuitenkin myös jatkaa koko päivän joko koko- tai puolitangossa. Jos hautajaiset sattuvat viralliseksi liputuspäiväksi, on lippu loppupäiväksi nostettava kokotankoon


Sururyhmät

Helsingin seurakuntien sururyhmistä lisätietoja täältä.