Etusivu > Seurakunnat > Haagan seurakunta >

KASTE, HÄÄT JA HAUTAJAISET

Kaste, Häät ja Hautajaiset

Haagan seurakunta on mukana elämäsi käännekohdissa. Saat ohjeita, neuvoja ja tukea. Ota yhteys kirkkoherranvirastoon.

Kaste

Kastejuhlan voi järjestää heti kun jaksaa, suosituksen mukaan viimeistään kaksi kuukautta lapsen syntymän jälkeen. Kasteen voi järjestää minä viikonpäivänä tai kellonaikana tahansa, kunhan perheelle, vieraille, papille ja juhlatilaan sopii. Kaste voi tapahtua kirkossa tai kotona tai vaikkapa isovanhempien luona.

Kasteen toimittaa joko oman seurakunnan pappi tai vanhempien tehtävään pyytämä muu pappi.

Kummeja tarvitaan vähintään kaksi. Heidän tulee kuulua Suomen ev.-lut. kirkkoon ja olla rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja. Erityisistä syistä kastettavalla voi olla vain yksi evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluva kummi - ole asiasta yhteydessä seurakuntasi kirkkoherranvirastoon.

Varattuasi kasteajan ja –papin, pappi ottaa sinuun yhteyttä kastekeskustelun sopimiseksi. Tapaamisessa tutustutaan toinen toisiinsa, perheeseen, käydään läpi kasteen kaava, valitaan virret ja tarkistetaan nimi- ja kummiasiat.

Jos tarvitset kastemekon, voimme lainata kirkolta sen veloituksetta.

Lisätietoa:

Pienelle parasta

Kaste ja kummit

Kuuntele suosittuja kastevirsiä:

Kastevirret

Häät

Vihkikirkko varataan hyvissä ajoin siitä seurakunnasta, jonka alueella kirkko on.

Avioliiton esteiden tutkintaa varten pari voi tulla asioimaan yhdessä kirkkoherranvirastoon (henkilöllisyystodistukset mukaan), tilata lomakkeen kotiin tai tulostaa internetistä. Jos lomake palautetaan postitse tai vain toisen tuomana, siinä tulee olla kahden todistajan allekirjoitukset. Avioliiton esteiden tutkinta on suoritettava viimeistään viikkoa ennen vihkimistä, mutta se kannattaa tehdä hyvissä ajoin, sillä päätös pysyy voimassa neljä kuukautta.

Avioliittoaikomus voidaan haluttaessa "kuuluttaa", ts. lukea messun esirukouksessa siinä seurakunnassa, missä avioliiton esteet on tutkittu. Kuulutus voidaan lukea lisäksi toisen kihlakumppanin seurakunnassa.

Vihkipappi kutsuu ennen vihkimistä vihkikeskusteluun. Siinä suunnitellaan yhdessä tulevaa juhlaa. Vihkitoimituksen musiikin valinnassa auttaa kanttori. Häneltä voi kysyä neuvoja, mielipiteitä ja ehdotuksia vihkitoimituksen musiikiksi.

Lisätietoa:

Esteidentutkintalomakkeen tulostus

Virtuaalivihkiminen

Avioliittoon vihkiminen

Hautajaiset

Hautaan siunaamisen järjestelyissä otetaan yhteyttä seurakuntayhtymän hautapalveluihin tai kirkkoherranvirastoon.

Pappi tulee pääsääntöisesti siitä seurakunnasta, missä vainaja oli viimeksi kirjoilla. Ennen hautajaisia pappi keskustelee omaisen/omaisten kanssa hautajaisten kulusta, vainajan elämästä ja muusta toimitukseen liittyvästä.

Kappeleissa on omat kanttorinsa, kirkkosiunauksissa kanttorina toimii ko. kirkon kanttori.

Helsingin hautausmaiden hautapaikat samoin kuin hautausmaiden siunauskappelit varataan Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisterin hautapalveluista.

Virkatodistukset mm. perunkirjoitusta varten voi tilata seurakuntien keskusrekisteristä.

Ohjeita siunauksen järjestämiseen Helsingin seurakuntien alueella sivuilta:

Helsinginseurakuntayhtymän hautapalvelut

Helsingin keskusrekisteri

Lisätietoa hautausjärjestelyistä löydät myös sivuilta:

Suruaika

Hautaan siunaus

Kirkkoherranvirasto

Vespertie 12, 00320 Helsinki
Ma-to klo 10-14
p. (09) 2340 3200
fax. (09) 2340 3201
sähköposti: haaga.srk@evl.fi

Huopalahden kirkko
Vespertie 12, 00320 Helsinki
Puh 2340 3230

Virkatodistukset

Virkatodistustilaukset Helsingin seurakuntien keskusrekisteristä, os.

Kolmas linja 22 B
00530 Helsinki

puh. 09 2340 5000, fax 09 2340 2610

sähköposti virkatodistukset.helsinki@evl.fi

Hautapalvelut

(hautapaikan varaus, haudanhoito ym.)

Kolmas linja 22 B
00530 Helsinki

puh 09 2340 6000, fax 09 2340 2610