Hoitovastuu

Vastuu yksityisen haudan hoidosta kuuluu pääsääntöisesti haudan haltijalle. Haudan haltija voi kuitenkin sopia hautainhoitorahaston kanssa haudan hoidosta.

Erillisellä hoitosopimuksella haudan hoitoaika on 1–25 vuotta. Hoidosta sopiminen käy parhaiten ottamalla yhteyttä seurakuntayhtymän keskusrekisterin hautapalveluihin tai hautausmaan toimistoon.

Yhteinen kirkkoneuvosto voi myös määrätä, että haudat tietyissä kortteleissa on luovutettava rahastolle hoidettavaksi vahvistettua maksua vastaan. Hoitoaika on sama kuin haudan hallinta-aika eli 25 vuotta. Tällöin on kyse haudan perushoidosta eli nurmipeitteen hoidosta. Jos lähiomainen haluaa, että haudalle istutetaan kukkia, haudan haltija voi sopia siitä keskusrekisterin hautaosaston kanssa ja maksaa hoidosta vahvistetun maksun.

Haudan hoitamatta jättäminen

Haudan ruohopinnan tulee olla siisti ja muistomerkin pystyssä sekä suorassa. Hautausmaan henkilökunta seuraa säännöllisesti sellaisten hautojen hoitoa, joihin ei ole lunastettu hautausmaan toimesta tehtävää hoitosopimusta. Näin varmistetaan, että hautausmaa säilyy arvoaan vastaavassa kunnossa ja yleisilmeeltään miellyttävänä.

Jos haudan hoito toistuvasti laiminlyödään, hautausmaan henkilökunta ottaa yhteyttä haudanhaltijaan tai asiakkaaseen. Yhteydenotto tapahtuu kirjeitse ja vain jos yhteystiedot on tallennettu rekisteriimme.

Hoitamattomuudesta tiedotetaan myös haudalle asetettavalla ilmoituksella, lehti-ilmoituksilla sekä hautausmaan ilmoitustauluilla. Näin pyrimme tavoittamaan myös niiden hautojen asiakkaat / haltijat, joiden yhteystietoja meillä ei ole. Tavallisesti haudan asiakkaalla / haltijalla on noin vuosi aikaa kunnostaa hauta. Jos hautaa ei ole kunnostettu määräaikaan mennessä, hauta voi palautua seurakuntayhtymälle vastikkeetta.